Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2008 ]

Α.Π.Φ.80000 /οικ.10742 /456/23.4.2008 Αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης γυναικών ασφαλισμένων στους φορείς αυτοαπασχολούμενων (άρθρο 143, παρ. 4 και 7, του ν.3655/2008)

(Αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης γυναικών ασφαλισμένων στους φορείς αυτοαπασχολούμενων (άρθρο 143, παρ. 4 και 7, του ν.3655/2008))

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ : B'
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ε. Ράπτη
Τηλέφωνο : 210 - 3368109
FAX : 210 - 3368185      Αθήνα,      23 / 4 / 2008

Αριθ. Πρωτ. : Φ.80000 / οικ.10742 / 456  
 
ΘΕΜΑ : «Αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης γυναικών ασφαλισμένων στους φορείς αυτοαπασχολούμενων (άρθρο 143, παρ. 4 και 7, του ν.3655/2008


Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 58, τεύχος Α΄, δημοσιεύθηκε ο νόμος 3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

Από τις διατάξεις του άρθρου 48, παρ.7, του ν.2084/1992, για τη συνταξιοδότηση των γυναικών, ασφαλισμένων στους φορείς ασφάλισης αυτοαπασχολούμενων με 35 έτη ασφάλισης, απαιτείται η συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας για τις γυναίκες και του 60ου για τους άνδρες. Μεγαλύτερα όρια ηλικίας που προβλέπονται από τις καταστατικές διατάξεις παραμένουν σε ισχύ.

Με την παρ.4 του άρθρου 143 του ν.3655/2008, αυξάνεται σταδιακά το ανωτέρω όριο ηλικίας των 58 ετών για τις γυναίκες, από 1-1-2013 κατά έξι μήνες καθ' έτος, και μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους.
Δηλαδή, προκειμένου οι εν λόγω γυναίκες να συνταξιοδοτηθούν από τα ταμεία αυτοαπασχολούμενων με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, θα πρέπει για το 2013 να έχουν ηλικία 58 ετών και έξι μηνών, για το 2014 ηλικία 59 ετών, για το 2015 ηλικία 59 ετών και 6 μηνών, και για το 2016 και εφεξής ηλικία 60 ετών.

Με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου, διευκρινίζεται ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα στην περίπτωση αυτή θεμελιώνεται, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης προϋποθέσεις ορίου ηλικίας και χρόνου ασφάλισης.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΜΑΜΜΩΝΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο