Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-10-2007 ]

1085082/1645/Α0012/3.10.2007 Απόδοση προκαταβλητέου φόρου αρχιτεκτόνων και μηχανικών.

(Απόδοση προκαταβλητέου φόρου αρχιτεκτόνων και μηχανικών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1085082/1645/Α0012

ΘΕΜΑ: Απόδοση προκαταβλητέου φόρου αρχιτεκτόνων και μηχανικών.


1. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, ο προκαταβλητέος φόρος αποδίδεται στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της περιφέρειας, όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του δικαιούχου των αμοιβών αρχιτέκτονα ή μηχανικού με την υποβολή δήλωσης πριν από τη θεώρηση των σχεδίων ή μελετών από τη χορήγηση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.

2. Ενόψει των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε συνημμένα σε φωτοτυπία το με αρ. πρωτ. 236/5.9.07 έγγραφο του κ. «...» και παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας και το με αρ. πρωτ. 1077455/1496/Α0012/6.8.2007 έγγραφό μας προς τη Δ/νσή σας (επισυνάπτεται), να απαντήσετε στον εν λόγω φορολογούμενο αναφορικά με την έκδοση γραμματίου συμψηφισμού προκειμένου για την απόδοση του προκαταβλητέου φόρου στη Δ.Ο.Υ. της περιφέρειας όπου βρίσκεται η επαγγελματική έδρα του δικαιούχου των αμοιβών αρχιτέκτονα ή μηχανικού, ενημερώνοντας σχετικά και τη Δ/νσή μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο