Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2007 ]

1104722/2080/Α0012/14.11.2007 Διαδικασία επιστροφής φόρου, από μισθωτές υπηρεσίες, που καταβλήθηκε αχρεώστητα καθώς και έκδοσης νέας βεβαίωσης αποδοχών, σε περιπτώσεις γένεσης επιστροφής τμήματος ή του συνόλου τους, από τους δικαιούχους τους.

(Διαδικασία επιστροφής φόρου, από μισθωτές υπηρεσίες, που καταβλήθηκε αχρεώστητα καθώς και έκδοσης νέας βεβαίωσης αποδοχών, σε περιπτώσεις γένεσης επιστροφής τμήματος ή του συνόλου τους, από τους δικαιούχους τους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1104722/2080/Α0012

ΘΕΜΑ:Διαδικασία επιστροφής φόρου, από μισθωτές υπηρεσίες, που καταβλήθηκε αχρεώστητα καθώς και έκδοσης νέας βεβαίωσης αποδοχών, σε περιπτώσεις γένεσης επιστροφής τμήματος ή του συνόλου τους, από τους δικαιούχους τους.

ΣΧΕΤ.: Τα με αριθμό πρωτ. 8407/2006 και 9388/2007 έγγραφά σας.


Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με βάση τις διατάξεις των άρθρων 45, 57, 59 και 83 του ν.2238/1994,ορίζεται το είδος των αποδοχών που αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο φόρος και οι συντελεστές παρακράτησης που επιβάλλονται, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, η υποβολή οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών καθώς και η έκδοση βεβαίωσης αποδοχών.

2. Σε περιπτώσεις που αποδόθηκε φόρος μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο, λόγω αριθμητικού λάθους ή καταβολής μεγαλύτερων αμοιβών ή μη δικαιούμενων αμοιβών (π.χ. λόγω θανάτου, αρνήσεως είσπραξης, κ.λπ.), υποβάλλεται, στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., σχετική αίτηση με την οποία ζητείται η επιστροφή του επιπλέον φόρου συνοδευόμενη από τροποποιητική δήλωση του αντίστοιχου μήνα ή διμήνου ή εξαμήνου, κατά περίπτωση και στην οποία αναγράφονται οι νέες ακαθάριστες αποδοχές, οι κρατήσεις και ο νέος φόρος που οφείλεται. Επίσης, υποβάλλεται τροποποιητική εκκαθαριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών, με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις, συνοδευόμενη με μαγνητικό μέσο που περιέχει το β' αντίτυπο της βεβαίωσης αποδοχών με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις αποδοχών, και χορηγείται νέα βεβαίωση αποδοχών, σε εκείνους τους δικαιούχους των οποίων μεταβλήθηκαν οι αποδοχές.

3. Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωσή σας, κατά την οποία ο δικαιούχος αποδοχών ύψους 182 ευρώ αρνήθηκε να τα εισπράξει και τα επιστρέφει στο ταμείο σας, το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., το οποίο είναι Ν.Π.Δ.Δ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο