Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2007 ]

1120935/2368/Α0012/28.12.2007 Απόδοση παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

(Απόδοση παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1120935/2368/Α0012

ΘΕΜΑ: Απόδοση παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

ΣΧΕΤ.: Το Δ10 17748/17.12.2007 έγγραφό σας.


Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες) υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, μέχρι την 20η ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους με προσωρινή δήλωση η οποία περιλαμβάνει τα ακαθάριστα ποσά που έχουν καταβληθεί στο προηγούμενο ημερολογιακό δίμηνο και το φόρο που παρακρατήθηκε.

2. Περαιτέρω, με την αρ. 129/Π. 17200/19.8.1955 διαταγή μας έγινε δεκτό ότι για τις περιπτώσεις μισθοδοσίας υπηρεσιών όταν την ταμιακή υπηρεσία ασκεί το δημόσιο, οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. προβαίνουν σε απευθείας βεβαίωση του παρακρατούμενου ποσού φόρου ως δημοσίου εσόδου.

3. Με βάση το έγγραφό σας οι δικαιούχοι του ειδικού επιδόματος από τη διαχειριστική αρχή είναι μισθωτοί (αποσπασμένοι δημόσιοι υπάλληλοι ή αποσπασμένοι υπάλληλοι από τη ΜΟΔ με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου) το δε επίδομα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Συνεπώς, εφόσον η ταμειακή υπηρεσία ασκείται από το Δημόσιο ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών δεν αποδίδεται με προσωρινές δηλώσεις, δηλαδή βεβαιώνεται απευθείας ως δημόσιο έσοδο.




ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο