Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-11-2007 ]

1105786/2065/Α0012/6.11.2007 Φορολογική μεταχείριση γλύπτη που εκθέτει τα έργα του στο διαδίκτυο.

(Φορολογική μεταχείριση γλύπτη που εκθέτει τα έργα του στο διαδίκτυο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1105786/2065/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση γλύπτη που εκθέτει τα έργα του στο διαδίκτυο.

Σε συνέχεια του 1079561/1560/Α0012/14.9.2007 εγγράφου μας και του 1102449/673/0015/29.10.2007 εγγράφου της Δ/νσης του Κ.Β.Σ., σας αναφέρουμε συμπληρωματικά ότι η παρακράτηση φόρου στα ελευθέρια επαγγέλματα ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε.. Σύμφωνα με αυτές, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών των ελεύθερων επαγγελματιών, ανεξάρτητα από την έκδοση ή μη θεωρημένου στοιχείου, εφόσον οι αμοιβές καταβάλλονται από δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ και λοιπά νπδδ κοινωφελή ιδρύματα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, δημόσιες επιχειρήσεις, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα ή πιστωτικούς οργανισμούς, συνεταιρισμούς και ενώσεις τους, συλλόγους γενικά και ενώσεις προσώπων ανεξάρτητα από το σκοπό τους, καθώς και από επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ..
Επισημαίνεται ότι όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (σχετ. το 1023557/39/Α0012/18.2.98 έγγραφό μας) και προκύπτει από την παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε., οι λήπτες των υπηρεσιών που ορίζονται ως υπόχρεοι σε παρακράτηση φόρου, κατά την καταβολή των σχετικών αμοιβών πρέπει να έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι η υποχρέωση ή μη παρακράτησης φόρου εξαρτάται καταρχήν από το είδος του εισοδήματος που αποκτάτε, γεγονός πραγματικό (όπως σας αναφέρουμε και στο 1079561/15607/Α0012/14.9.2007 έγγραφό μας) που ανάγεται στην εξελεγκτική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο