Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-06-2007 ]

1055477/1085/Α0012/15.6.2007 Φορολογική μεταχείριση εφημερίων ιατρών.

(Φορολογική μεταχείριση εφημερίων ιατρών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 15 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1055477/1085/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εφημερίων ιατρών.


Απαντώντας σε ερώτημά σας, που διαβιβάσθηκε στην Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 7257/ΚΥ/1.6.07 έγγραφο «...» αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), στο μηνιαίο εισόδημα από αμοιβές για υπηρεσία ενεργού εφημερίας, μεικτής εφημερίας και εφημερίας ετοιμότητας, που αποκτούν οι ιατροί που είναι ενταγμένοι στο Ε.Σ.Υ., οι πανεπιστημιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, οι ειδικευόμενοι ιατροί που διέπονται από τις διατάξεις του ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143 Α') και οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, του Ι.Κ.Α., που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1666/1986 (ΦΕΚ 200 Α'), για ποσό που αντιστοιχεί αθροιστικά σε 2 ημέρες ενεργού εφημερίας, 2 ημέρες μεικτής εφημερίας και 2 ημέρες εφημερίας ετοιμότητας κατά μήνα, ο φόρος υπολογίζεται και παρακρατείται με βάση την κλίμακα του άρθρου 9, όταν οι αμοιβές αυτές συνεντέλλονται σε μισθοδοτική κατάσταση μαζί με τις άλλες αποδοχές του δικαιούχου ή με βάση το συντελεστή της περίπτωσης γ' όταν αυτές εντέλλονται με χωριστή κατάσταση.
Για το ποσό που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες ημέρες ενεργού, μεικτής και ετοιμότητας εφημερίων, παρακρατείται φόρος με συντελεστή 20% και με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το ποσό των αμοιβών αυτών. Ο φορολογούμενος όμως μπορεί το ποσό των ετήσιων αμοιβών του προηγούμενου εδαφίου, για τις οποίες παρακρατήθηκε φόρο) με συντελεστή 20%, να το περιλάβει στη δήλωση του, του οικείου οικονομικού έτους και να υπαχθεί σε φόρο με βάση την κλίμακα του άρθρου 9.

2. Συνεπώς, όταν γιατρός που συμπεριλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε., κάνει 12 εφημερίες σε ένα μήνα από τις οποίες οι 3 αντιστοιχούν σε υπηρεσία ενεργού εφημερίας, οι 4 αντιστοιχούν σε υπηρεσία μεικτής εφημερίας και οι 5 αντιστοιχούν σε υπηρεσία εφημερίας ετοιμότητας, τότε το ποσό που αντιστοιχεί αθροιστικά σε 2 ημέρες ενεργού εφημερίας + 2 ημέρες μεικτής εφημερίας + 2 ημέρες εφημερίας ετοιμότητας (σύνολο 6) θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. (κλίμακα του άρθρου 9).
Για το ποσό που αντιστοιχεί στις περάν των 2 ενεργών εφημερίων, τις πέραν των 2 μικτών εφημερίων και τις πέραν των 2 εφημερίων ετοιμότητας του μήνα, δηλαδή για το ποσό που αντιστοιχεί σε 1 ημέρα ενεργού εφημερίας + 2 ημέρες μεικτής εφημερίας + 3ημέρες εφημερίας ετοιμότητας (σύνολο 6) ο ανωτέρω γιατρός που συμπεριλαμβάνεται μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε., έχει δικαίωμα να επιλέξει να φορολογηθεί είτε με την αυτοτελή φορολόγηση με 20% και εξάντληση της φορολογικής του υποχρέωσης είτε με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. η 1052025/928/Α0012/ΠΟΛ.1143/29.5.2001 διαταγή μας).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο