Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2007 ]

1071372/1428/Α0012/7.12.2007 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές.

(Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1071372/1428/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές.

ΣΧΕΤ.: Το από 4.7.07 έγγραφό σας (Φ.841.61/4/497468 Σ.4364).

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σε περίπτωση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών, ο δικαιούχος επιστρέφει ότι εισέπραξε πραγματικά έτσι ώστε δεν προκύπτει επιστροφή μεγαλύτερου ποσού από αυτό που εισέπραξε αρχικά όπως αναφέρετε στο έγγραφό σας. Συνεπώς, δεν υφίσταται θέμα τακτοποίησης του φόρου από το φορέα της μισθοδοσίας κατά τη διαδικασία της επιστροφής αποδοχών στην υπόψη περίπτωση.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο