Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-01-1995 ]

ΠΟΛ.1009/17.1.1995 Τύπος και περιεχόμενο δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών

(Τύπος και περιεχόμενο δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Τύπος και περιεχόμενο δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης αποδοχών
1006297/88/A 0012/ΠΟΛ. 1009/17.1.1995

ΠΟΛ 1009

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της 1012127/101/Α0012/ΠΟΛ.1030/27.1.1993 απόφασής μας και των 1027074/313/Α0012/και 1018371/241/Α0012/14.2.1994 διαταγών, σας γνωρίζουμε ότι τα "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ" που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και διαταγές, στα οποία περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών μέσων που χρησιμοποιούνται για την υποβολή, σε ψηφιακή μορφή, του δεύτερου αντιτύπου βεβαίωσης για τις αποδοχές ή τις συντάξεις που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους, καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτούς, αντικαθίστανται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που επισυνάπτεται στην παρούσα. 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Δηλώσεις 2017
Up
Close
Close
Κλείσιμο