Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-09-2007 ]

1076479/1499/Α0012/5.9.2007 Ανάθεση εκτέλεσης δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε υπεργολάβο.

(Ανάθεση εκτέλεσης δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε υπεργολάβο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1076479/1499/Α0012

ΘΕΜΑ: Ανάθεση εκτέλεσης δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε υπεργολάβο.

Απαντώντας στην από 2.8.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006 με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994, δεν καταργήθηκε η δυνατότητα των επιχειρήσεων να αναθέτουν την εκτέλεση του υπ' αυτών αναληφθέντος έργου, ή μέρους αυτού, σε άλλη επιχείρηση, τον υπεργολάβο.
Κατά συνέπεια, πολιτικός μηχανικός (φορέας ατομικής επιχείρησης) ο οποίος έχει αναλάβει την κατασκευή δημόσιου τεχνικού έργου, δύναται να εισφέρει ολόκληρο το έργο για κατασκευή, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) στην οποία συμμετέχει. Στην περίπτωση αυτή, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) παρακράτηση φόρου 3% ενεργείται μόνο από τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, ν.π.δ.δ. κ.λπ.) κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον πολιτικό μηχανικό, και ο φόρος αυτός συμψηφίζεται από την κατασκευάστρια Ε.Π.Ε. στην οποία έχει εισφερθεί το έργο, βάσει σχετικής βεβαιώσεως που χορηγεί ο πολιτικός μηχανικός (1013098/10120/Β0012/ΠΟΛ.1080/30.3.2001, 1027178/10254/ΠΟΛ.1052/15.3.2007 εγκύκλιοι).

2. Επίσης, ο πολιτικός μηχανικός έχει υποχρέωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.820/1978 όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο 2 του ν.2954/2001, να γνωστοποιήσει πριν από την έναρξη των εργασιών εκτέλεσης του έργου στον αρμόδιο για τη φορολογία του Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., τα στοιχεία του υπεργολάβου που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου ή να καταθέσει σ' αυτόν αντίγραφο του συμφωνητικού που καταρτίσθηκε για την ανάληψη της εκτέλεσης του έργου από τον υπεργολάβο, εφόσον η αξία του έργου υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο