Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-12-2007 ]

1107433/2119/Α0012/6.12.2007 Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται σε αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από Δήμους.

(Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται σε αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από Δήμους.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ. 1107433/2119/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές που καταβάλλονται σε αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από Δήμους.

ΣΧΕΤ.: Το από 9.11.2007 ερώτημά σας.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 στ' του άρθρου 55 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι, στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, η παρακράτηση του φόρου ενεργείται, από τις δημόσιες υπηρεσίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα κοινωφελή ιδρύματα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου γενικά κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται όπως, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, των αγαθών ή υπηρεσιών, παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:

α) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας (τσιγάρα),
β) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
γ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.

2. Σύμφωνα με όσα μας κάνετε γνωστά με το έγγραφο σας, η εταιρία θεάτρου «.....» είναι αστική μη κερδοσκοπική η οποία απασχολεί θίασο που αποτελείται από 15 ηθοποιούς και 8 μουσικούς, ασφαλισμένοι όλοι στο Ι.Κ.Α. από την εταιρία. Συγκεκριμένα, η εταιρία χρησιμοποιεί για τις παραστάσεις της το καλλιτεχνικό και τεχνικό προσωπικό της βαρυνόμενη με τις αντίστοιχες αμοιβές καθώς και με τα έξοδα μεταφοράς, διαμονής και διατροφής αυτού. Επίσης, η εταιρία θα χρησιμοποιεί και θα έχει την ευθύνη σε δικό της τεχνικό εξοπλισμό. Ο θίασος κάνει περιοδεία σε δήμους όλης της χώρας και πραγματοποιεί θεατρικές παραστάσεις μετά συμφωνίας και υπογραφής ιδιωτικών συμφωνητικών, στα οποία αναγράφεται το συμφωνηθέν ποσό αμοιβής. Κατόπιν με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από την εταιρία πληρώνεστε από τον εκάστοτε δήμο.

3. Σύμφωνα με όσα αναφέρθησαν, η εταιρία σας με την απασχόληση καλλιτεχνικού και τεχνικού προσωπικού έχει την μορφή της οργανωμένης επιχείρησης και το εισόδημα αυτό που λαμβάνει από τους δήμους φορολογείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ' κατηγορίας).

4. Συμπερασματικά προκύπτει ότι, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, ο εκάστοτε δήμος πρέπει να κάνει παρακράτηση 8% σε κάθε πληρωμή που κάνει στην υπηρεσία σας για την παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο