Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-10-2007 ]

1064544/10745/Β0012/5.10.2007 Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης.

(Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1064544/10745/Β0012
ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης.

ΣΧΕΤ.: Η από 29/06/2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ.δ' της παρ. 5 του άρθρου 54 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι η παρακράτηση φόρου (20%) ενεργείται για τα εισοδήματα από ομολογίες και χρεόγραφα των ημεδαπών νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και από κινητές αξίες γενικά αλλοδαπής προέλευσης, κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων ή της εισπράξεως των μερισμάτων από το δικαιούχο και περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.6 του ίδιου πιο πάνω άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου για τα εισοδήματα της περίπτωσης αυτής είναι αυτός που ενεργεί στην Ελλάδα την εξαργύρωση ή την καταβολή τους.

2. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει ότι η «...» Τράπεζα ορθώς σας παρακράτησε το 20% κατά την καταβολή του μερίσματος των μετοχών κυπριακής εταιρείας. Το θέμα της άνισης μεταχείρισης που αναφέρετε εξετάζεται ήδη από την Ε.Ε., αλλά όποια ρύθμιση γίνει θα αφορά το μέλλον.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο