Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-2007 ]

1105320/2022/Α0012/2.11.2007 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

(Προκαταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1105320/2022/Α0012

ΘΕΜΑ: Προκαταβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.


Απαντώντας στο 3106/26.10.07 έγγραφό σας με το οποίο μας διαβιβάσατε ανώνυμη επιστολή, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας αναφέρουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 52 του ν.2238/1994 ορίζεται, εκτός άλλων, ότι με βάση τη δήλωση του άρθρου 61 και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης του άρθρου 74 βεβαιώνεται ποσό ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) του φόρου που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους, για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου οικονομικού έτους.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου και νόμου δεν υπολογίζεται προκαταβολή για το επόμενο έτος όταν: α) Το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί δεν υπερβαίνει τα 30 Ευρώ και β) Στους βεβαιωτικούς τίτλους περιλαμβάνονται μόνο εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες γενικά και από ιδιοκατοίκηση.

3. Η προκαταβολή φόρου που προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις καθιερώθηκε για λόγους ίσης μεταχείρισης των υπόχρεων προς τους φορολογούμενους που έχουν εισοδήματα για τα οποία παρακρατείται ο αναλογών φόρος στην πηγή (π.χ. μισθωτές υπηρεσίες). Ο θεσμός αυτός ισχύει σ' όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο