Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-11-2007 ]

1113044/2196/Α0012/26.11.2007 Βεβαίωση προκαταβολής φόρου.

(Βεβαίωση προκαταβολής φόρου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1113044/2196/Α0012

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση προκαταβολής φόρου.

Απαντώντας στην από 1.11.2007 αίτησή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), με βάση τη δήλωση του άρθρου 61 και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης του άρθρου 74 βεβαιώνεται ποσό ίσο με το 55% του φόρου που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυτούς τίτλους, για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου οικον. έτους.

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. β' της παραγρ. 2 του ίδιου άρθρου, οι πιο πάνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, όταν στους βεβαιωτικούς τίτλους περιλαμβάνονται μόνο εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες γενικά και από ιδιοκατοίκηση.

3. Όπως προκύπτει από το φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος που επισυνάψατε στην αίτησή σας, στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλατε κατά τα οικον. έτη 2006 και 2007 περιλαμβάνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.

4. Συνεπώς, απ' όσα αναφέρονται πιο πάνω προκύπτει ότι στην προκειμένη περίπτωση ορθά υπολογίστηκε προκαταβολή φόρου εισοδήματος και δεν συντρέχει λόγος διαγραφής της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο