Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-03-2007 ]

1023043/449/Α0012/29.3.2007 Τα ποσά που παρακρατούνται από τις αμοιβές των γιατρών υπέρ του Τ.Σ.ΑΥ. και του Μ.Τ.Π.Υ εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα.

(Τα ποσά που παρακρατούνται από τις αμοιβές των γιατρών υπέρ του Τ.Σ.ΑΥ. και του Μ.Τ.Π.Υ εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1023043/449/Α0012

ΘΕΜΑ: Τα ποσά που παρακρατούνται από τις αμοιβές των γιατρών υπέρ του Τ.Σ.ΑΥ. και του Μ.Τ.Π.Υ εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα.

Σε απάντηση ερωτήματός σας αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, από το ακαθάριστο εισόδημα του ελεύθερου επαγγελματία εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 31, μόνο εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου.

2. Στην αίτησή σας μας ρωτάτε για τη φορολογική μεταχείριση των ποσών που παρακρατούνται από την αμοιβή ιατρού που συμβάλλεται με ασφαλιστικά ταμεία υπέρ του Τ.Σ.Α.Υ. και του Μ.Τ.Π.Υ.

3. Από την παραπάνω διάταξη και σύμφωνα και με το 1025498/555/Α0012/19.4.2006 έγγραφό μας, οι κρατήσεις αυτές που παρακρατούνται κατά την καταβολή των αμοιβών των γιατρών - ελεύθερων επαγγελματιών εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον καταχωρούνται στα προβλεπόμενα από τον Κ.Β.Σ βιβλία, καθόσον αποτελούν επαγγελματική δαπάνη που βαρύνει το εισόδημα που πραγματοποιείται από την άσκηση του επαγγέλματός τους. Οι κρατήσεις αυτές δεν αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημά τους κατά το άρθρο 8 του ν.2238/1994 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος). .


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο