Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-2007 ]

1092000/1792/Α0012/25.10.2007 «Εφαρμογή συντελεστών προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος της παρ.5 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994».

(«Εφαρμογή συντελεστών προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος της παρ.5 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994».)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1092000/1792/Α0012

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή συντελεστών προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος της παρ.5 του άρθρου 49 του Ν.2238/1994».

Απαντώντας σε έγγραφό σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) ορίζεται ότι κατ' εξαίρεση, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη μελετών και σχεδίων οικοδομικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση του έργου) και την ενέργεια πραγματογνωμοσυνών και διαιτησιών σχετικών με αυτά τα έργα, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με τη χρήση συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών.
Ο συντελεστής αυτός είναι ανάλογος με την κατηγορία του έργου και ορίζεται από τις διατάξεις αυτής της παραγράφου.

2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση (1109836/2063/Α0012/29.10.1996 έγγραφό μας) οι οριζόμενοι από την παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. συντελεστές, εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από τις συγκεκριμένες εργασίες που αναφέρονται στην προηγούμενη διάταξη και στην περίπτωση που οι εργασίες αυτές εκτελούνται από εταιρίες, με εξαίρεση τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης και τις Α.Ε. ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρούνται και από το αν οι υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά από τα μέλη τους ή απασχολείται και έμμισθο ειδικευμένο προσωπικό.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, για να εφαρμόζονται οι συντελεστές του άρθρου 49 σε προσωπική εταιρεία απαιτείται οι εργασίες της εταιρείας να αναφέρονται στην ίδια διάταξη, τα δε μέλη της να είναι αποκλειστικά μηχανικοί οι οποίοι ή να εργάζονται μόνοι τους για τους σκοπούς της εταιρείας ή να απασχολούν παράλληλα και έμμισθο ειδικευμένο προσωπικό (σχετ. το 1094444/1926/Α0012/3.2.2003 έγγραφό μας).

4. Με την από 28.9.07 αίτησή σας μας γνωρίσατε ότι κάτοχος πτυχίων της κατηγορίας 24, 25 και 27 του π.δ.541/1978 με αντίστοιχες τάξεις Δ' Γ 'και Α' εκπονεί μελέτες δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα των παραπάνω κατηγοριών.
Εφόσον, όπως μας γνωστοποιήσατε τηλεφωνικώς, τα μέλη της μελετητικής ομόρρυθμης εταιρείας που έχετε συστήσει δεν είναι μηχανικοί αλλά δασολόγοι τότε οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 49 του Κ.Φ.Ε. δεν έχουν εφαρμογή για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος της συγκεκριμένης ομόρρυθμης εταιρείας για τις δασικές μελέτες και τις μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. Συνεπώς στη συγκεκριμένη περίπτωση το καθαρό εισόδημα της ομόρρυθμης εταιρείας θα προσδιορισθεί λογιστικώς.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο