Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2007 ]

1029018/559/Α0012/18.4.2007 Παρακράτηση φόρου των μελών του Σ.Ε.Ε.Σ. και του Επιστημονικού συνεργάτη του.

(Παρακράτηση φόρου των μελών του Σ.Ε.Ε.Σ. και του Επιστημονικού συνεργάτη του.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 18 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1029018/559/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου των μελών του Σ.Ε.Ε.Σ. και του Επιστημονικού συνεργάτη του.

ΣΧΕΤ.: Το Δ14/6109/19.03.2007 έγγραφο

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται σε αντιπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συμβούλια από το δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου, δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου σωματεία, ιδρύματα συνεταιρισμούς και οργανισμούς γενικά.

2. Περαιτέρω, όπως πάγια γίνεται δεκτό, στην έννοια του όρου αποδοχές του μισθωτού, περιλαμβάνονται τόσο ο μηνιαίος μισθός όσο και οι λοιπές πρόσθετες αμοιβές που καταβάλλονται σ' αυτό τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα από το αν με βάση τη συνηθισμένη ή νομική ορολογία ότι αμοιβές αυτές χαρακτηρίζονται ως πρόσθετη αμοιβή ή ως αποζημίωση ή επίδομα.
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι αμοιβές που αποκτούν οι δημόσιοι υπάλληλοι από τη συμμετοχή τους σε επιτροπές, συμβούλια κ.λπ. κατ' εντολή και για λογαριασμό της υπηρεσίας τους αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται συναθροιζόμενα με τις λοιπές αποδοχές.

3. Από όσα μας κάνετε γνωστά με το έγγραφό σας, στο Υπουργείο Ανάπτυξης συνεστήθη το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.) με μέλη συνταξιούχους (του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., της Δ.Ε.Η., καθηγητή Ε.Μ.Π. κ.ά.) και μισθωτούς (στη Δ.Ε.Η., Δημόσιος Υπάλληλος, κ.ά.).
Στο άρθρο 3 του ν.3438/2006 (ΦΕΚ Α' 33) ορίζεται μεταξύ άλλων ότι 6 από τα 11 μέλη του Σ.Ε.Ε.Σ. προέρχονται από διάφορες επιχειρήσεις όπως Δ.Ε.Η., ΔΕΠΑ κ.λπ..

4. Από όσα αναφέρθησαν παραπάνω προκύπτει ότι οι αμοιβές που αποκτούν οι συνταξιούχοι που συμμετέχουν στο Σ.Ε.Ε.Σ. αποτελούν εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα καθόσον συμμετέχουν ως ιδιώτες. Στις αμοιβές αυτές διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν.2238/1994.

5. Όσον αφορά στις υπόλοιπες κατηγορίες συμμετεχόντων (μισθωτοί κάθε είδους) οι αμοιβές που λαμβάνουν από το Σ.Ε.Ε.Σ. αποτελούν πρόσθετες αμοιβές και φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε. ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. Η παρακράτηση φόρου σε αυτές τις αμοιβές διενεργείται με βάση την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική κλίμακα εφόσον συνεντέλλονται σε μια μισθοδοτική κατάσταση με τις λοιπές αποδοχές ή με συντελεστή 20% ως πρόσθετες αμοιβές αν δεν συνεντέλλονται με τις λοιπές αποδοχές (άρθρο 57 του ν.2238/1994).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο