Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2007 ]

1033578/644/Α0012/23.4.2007 Φορολογική μεταχείριση περιβαλλοντολόγου.

(Φορολογική μεταχείριση περιβαλλοντολόγου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 23 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1033578/644/Α0012

ΘΕΜΑ:Φορολογική μεταχείριση περιβαλλοντολόγου.


Απαντώντας στην από 2.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994,στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων και οι αμοιβές από την άσκηση του επαγγέλματος του δασολόγου.

2. Επίσης, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (1052697/963/Α0012/5/6.2001), στα περιοριστικώς κατονομαζόμενα ελευθέρια επαγγέλματα λόγω των χαρακτηριστικών του επαγγέλματος αυτού (πνευματικό στοιχείο, ειδική επιστημονική γνώση) ανήκει και το επάγγελμα του περιβαλλοντολόγου.

3. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 - 4 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ως ακαθάριστο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λαμβάνεται το σύνολο των αμοιβών, που εισπράττονται από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, όπως αυτό προκύπτει από τα επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία που τηρεί ο φορολογούμενος.
Από το ακαθάριστο εισόδημα εκπίπτουν οι επαγγελματικές δαπάνες (μόνο όσες αναφέρονται στο άρθρο 31 του ν.2238/1994), εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου και το ποσό που απομένει αποτελεί το καθαρό εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέρων επαγγελμάτων.

4. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου, κατ' εξαίρεση για αμοιβή αρχιτεκτόνων και μηχανικών για τη σύνταξη μελετών (όσες ρητά αναφέρονται σ' αυτήν την διάταξη) και σχεδίων οικοδομών και λοιπών τεχνικών έργων, το καθαρό εισόδημα εξευρίσκεται με τη χρήση κατάλληλου συντελεστή στις ακαθάριστες νόμιμες αμοιβές τους στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως τόκοι υπερημερίας λόγω καθυστέρησης στην καταβολή των πιο πάνω αμοιβών.

5. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ίδιου νόμου, στο εισόδημα από αμοιβή ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.

6. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι:
α) Στις αμοιβές για Δασικές και περιβαλλοντικές μελέτες πρέπει να διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% στο ακαθάριστο ποσό αυτών
β) Το καθαρό εισόδημα για το οποίο θα φορολογηθεί ο περιβαλλοντολόγος θα προκύψει με βάση τις διατάξεις των άρθρων 49 παράγραφος 1 έως 4 του ν.2238/1994, και όχι με βάση τις ειδικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ίδιου νόμου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο