Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-05-2007 ]

1042659/819/Α0012/16.5.2007 Φορολογική μεταχείριση επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών.

(Φορολογική μεταχείριση επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 16 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1042659/819/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιστροφής ασφαλιστικών εισφορών.


Απαντώντας στο με αρ. πρωτ.: 6654/23.4.07 έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου αφαιρείται το συνολικό ποσό των εισφορών που καταβάλλονται από το φορολογούμενο σε ταμεία ασφάλισής του, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισής του σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

2. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ.2 του άρθρου 4.

3. Στο ανωτέρω έγγραφό σας μας αναφέρετε ότι ασφαλιστικές εισφορές Τ.Ε.Β.Ε. που αφορούσαν ποσοστό εισφορών των τελευταίων δέκα ετών, επιστράφηκαν εντός του έτους 2006 σε φορολογούμενο εξαιτίας του ότι ο ίδιος είναι ασφαλισμένος ως πολιτικός μηχανικός και σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, εφόσον οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές που επιστράφηκαν στο φορολογούμενο εντός του έτους 2006 είχαν εκπέσει αρχικώς από το συνολικό εισόδημά του σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.1 του παρόντος, τότε αυτές αποτελούν εισόδημα της παρ.3 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.2 του παρόντος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο