Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-06-2007 ]

1037715/814/Α0012/1.6.2007 Πληροφορίες για το φορολογικό καθεστώς των καλλιτεχνών στην Ελλάδα.

(Πληροφορίες για το φορολογικό καθεστώς των καλλιτεχνών στην Ελλάδα.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 1 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1037715/814/Α0012

ΘΕΜΑ: Πληροφορίες για το φορολογικό καθεστώς των καλλιτεχνών στην Ελλάδα.

ΣΧΕΤ.: Το 343/3.4.07.


Αναφορικά με το παραπάνω θέμα σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Το φορολογικό καθεστώς των καλλιτεχνών διέπεται από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος χωρίς να προβλέπεται ειδική φορολογική μεταχείριση για το εισόδημα που αποκτάται από τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

2. Συγκεκριμένα το εισόδημα αυτό κατατάσσεται και φορολογείται ως εξής:

α. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος περιλαμβάνονται και οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του καλλιτέχνη, γλύπτη, ζωγράφου, ηθοποιού, μουσουργού κ.λπ.. Το εισόδημα αυτό μετά την αφαίρεση των διαφόρων δαπανών ανάγεται στην εκάστοτε ισχύουσα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των ελευθέρων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων.

β. Όταν το ελευθέριο επάγγελμα του καλλιτέχνη οργανώνεται επιχειρηματικά για παράδειγμα, με διάθεση κεφαλαίου προσωπικού κ.λπ. το εισόδημα που αποκτάται αποτελεί εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και φορολογείται το καθαρό ποσό του μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών από αυτό είτε με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, όπως και στην περίπτωση της παρ.α' του παρόντος, είτε με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή φορολογίας εισοδήματος αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κ.λπ.).

γ. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, καλλιτέχνες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας χαρακτηρίζονται μισθωτοί, το εισόδημά τους ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο