Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2007 ]

1063347/1269/Α0012/18.7.2007 Φορολογική μεταχείριση «υποτροφίας» συνεργαζομένων ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Δημόκριτος».

(Φορολογική μεταχείριση «υποτροφίας» συνεργαζομένων ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Δημόκριτος».)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 18 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1063347/1269/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση «υποτροφίας» συνεργαζομένων ερευνητών του Εθνικού Κέντρου Δημόκριτος».

ΣΧΕΤ.: Το 10334107642/Α0012/21.5.07 έγγραφο.
Το 120/1.1/7.22/19.6.07 έγγραφο.


Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ίδιου ως άνω νόμου.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του παραπάνω νόμου ορίζεται ότι στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.
Ο φόρος παρακρατείται μεταξύ άλλων, από τις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

3. Στο τελευταίο έγγραφό σας προς την υπηρεσία μας αναφέρετε ότι οι συνεργαζόμενοι ερευνητές του «...» αποτελούν ειδική κατηγορία ερευνητών των οποίων η απασχόληση στο «...» δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως σχέση εξαρτημένης εργασία ούτε ως υπηρεσίες από το ελευθέριο επάγγελμα του ερευνητή.

4. Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι αμοιβές (υπό μορφή υποτροφίας) των συνεργαζόμενων ερευνητών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» δεδομένου ότι δεν μπορούν να καταταχθούν σε καμία άλλη πηγή εισοδήματος, λογίζονται ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, στο οποίο διενεργείται παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο