Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-07-2007 ]

1066243/1322/Α0012/18.7.2007 Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

(Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενων ασφαλιστικών εισφορών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1066243/1322/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιστρεφόμενων ασφαλιστικών εισφορών.


Σε απάντηση της από 4.7.2007 αίτησής σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από τη διοίκηση έχει γίνει δεκτό ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που επιστρέφονται από τα ασφαλιστικά ταμεία στους ασφαλισμένους, λόγω διακοπής της ασφάλισής τους, για διάφορους λόγους, δεν αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συνεπώς δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου (Σχετ. τα 1087192/1850/Α0012/1.10.2003 και 1092966/2154/Α0012/16.11.2006 έγγραφά μας).

2. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι σας επιστράφηκαν ασφαλιστικές εισφορές από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού «...» Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. και άλλων Τραπεζών, λόγω οικειοθελούς αποχώρησης σας από την Τράπεζα «...».Στις εισφορές αυτές που σας επιστράφηκαν το παραπάνω Ταμείο παρακράτησε φόρο εισοδήματος 20%. Περαιτέρω, με τη βεβαίωση που σας χορήγησε, τα ποσά αυτά δηλώθηκαν από εσάς στη δήλωση φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2007 (στον κωδ. 507) ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες εισοδήματος Α' έως Ζ' της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.2238/1994.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι δεν έπρεπε να παρακρατηθεί φόρος 20% στις επιστρεφόμενες ασφαλιστικές εισφορές, συνεπώς το Ταμείο θα προβεί σε ανάλογη ανακλητική - τροποποιητική προσωρινή δήλωση και οριστική δήλωση (Ε7), αξιώνοντας την επιστροφή του αντίστοιχου φόρου. Περαιτέρω, θα εκδώσει νέα βεβαίωση στην οποία το ποσό αυτό θα εμφανίζεται ως αφορολόγητο και ο παρακρατηθείς φόρος θα μηδενίζεται, έτσι ώστε να προβείτε σε ανακλητική - τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος οικον. έτους 2007 με βάση τα νέα στοιχεία (κωδ. 507=0 και κωδ. 605=0).
Τέλος, το ταμείο καλείται σε ανάλογες περιπτώσεις να μη χορηγεί βεβαίωση για τις εισφορές αυτές που επιστρέφονται για την αιτία αυτή, καθόσον δεν θεωρούνται εισόδημα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο