Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-08-2007 ]

1079704/1563/Α0012 /23.8.2007 Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές μελών Δ.Σ. Αμιγούς Κοινοτικής Επιχείρησης.

(Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές μελών Δ.Σ. Αμιγούς Κοινοτικής Επιχείρησης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 23 Αυγούστου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1079704/1563/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές μελών Δ.Σ. Αμιγούς Κοινοτικής Επιχείρησης.

ΣΧΕΤ.: Το 138/16.8.07 έγγραφό σας.


Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι στο εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που καταβάλλεται, μεταξύ άλλων, σε αντιπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους επιτροπές ή συμβούλια, από το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σωματεία, ιδρύματα, συνεταιρισμούς και οργανισμούς γενικά.

2. Συνεπώς το εισόδημα που αποκτάται από τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ. της Αμιγούς Κοινοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία αποτελεί εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα στο οποίο διενεργείται παρακράτηση φόρου 20%. στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών, χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης (παράγραφος 1, άρθρο 58, Κ.Φ.Ε.). Το εισόδημα αυτό, αθροίζεται με τα λοιπά εισοδήματα και φορολογείται με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με συμψηφισμό του παρακρατηθέντος φόρου, (σχετ. 1114954/1998/Α0012/11.11.1997 έγγραφο).
Η Δ/νση Τελών και Ειδικών Φορολογιών προς την οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο του ερωτήματος παρακαλείται για τις δικές της ενέργειες σε θέματα αρμοδιότητάς της.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο