Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-2007 ]

1053364/1042/Α0012/20.9.2007 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών βοηθού προπονητή.

(Φορολογική μεταχείριση αμοιβών βοηθού προπονητή.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 20 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1053364/1042/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών βοηθού προπονητή.


Απαντώντας στην από 31.5.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ.2 του άρθρου 4 του ίδιου νόμου.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του πιο πάνω νόμου ορίζεται ότι τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και τους άλλους αμειβόμενους αθλητές, κατά περίπτωση, από τις ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, κατά την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 20% (είκοσι τοις εκατό). Ο φόρος που προκύπτει παρακρατείται κατά την πληρωμή. Για την απόδοση του φόρου αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60. Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο πάνω εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση από το φόρο εισοδήματος για τα ποσά αυτά. Οι δικαιούχοι μπορούν να περιλάβουν το σύνολο αυτών των ποσών στην ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, για να φορολογηθούν με βάση την κλίμακα του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή, για το συμψηφισμό του φόρου που παρακρατήθηκε εφαρμόζονται οι διατάξεις του ίδιου άρθρου 9.

3. Από τα στοιχεία που μας θέσατε υπόψη με τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι αποκτάτε εισοδήματα από την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών βοηθού ομοσπονδιακού προπονητή στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.) με βάση σύμβαση έργου που έχετε συνάψει.

4. Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι οι πιο πάνω αμοιβές σας αποτελούν εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 (Ε.3952/286/ΠΟΛ.81/2.3.1970 εγκύκλιος, 1048680/354/0015/25.4.1996 έγγραφο), και φορολογούνται στο όνομά σας με τις γενικές διατάξεις συναθροιζόμενες με τα λοιπά εισοδήματα σας, καθόσον οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση καταβολής αμοιβών με βάση συναφθείσα σύμβαση έργου, για παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο