Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2007 ]

1113469/2216/Α0012/7.12.2007 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από υπηρεσίες διαχείρισης έργων ευρυζωνικών δικτύων και έργων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.

(Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από υπηρεσίες διαχείρισης έργων ευρυζωνικών δικτύων και έργων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1113469/2216/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από υπηρεσίες διαχείρισης έργων ευρυζωνικών δικτύων και έργων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων.


Σε απάντηση της από 27.11.2007 αίτησή σας αναφορικά με το θέμα δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 κατονομάζονται περιοριστικά τα ελευθέρια επαγγέλματα στις αμοιβές των οποίων ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) από τον καταβάλλοντα αυτές επιτηδευματία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του ίδιου νόμου.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του πιο πάνω νόμου, ορίζεται ότι εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση, εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος, το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που περιοριστικά κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ίδιου νόμου. Επί των καταβαλλόμενων αμοιβών, αυτής της κατηγορίας εισοδήματος, σε τρίτους, εκτός από τα πρόσωπα τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του π.δ.186/1992, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, εφόσον σε αυτές τις περιπτώσεις δεν προβλέπεται από το π.δ.186/1992 η έκδοση θεωρημένου αποδεικτικού στοιχείου από τον δικαιούχο των αμοιβών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν.2238/1994.

3. Με την παραπάνω αίτησή σας μας γνωρίσατε ότι είστε κάτοχος πτυχίου του τμήματος Αυτοματισμού του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με τίτλο <Τεχνολόγος Μηχανικός Αυτοματισμού >και μεταπτυχιακού με τίτλο και στα πλαίσια συνεργασίας σας με τεχνική -κατασκευαστική ανώνυμη εταιρία, θα ξεκινήσετε επάγγελμα με αντικείμενο τη διαχείριση έργων ευρυζωνικών δικτύων και έργων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων (κατασκευή δικτύων οπτικών ινών, δικτυακούς κόμβους που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πρόσβασης, συναγερμούς κ.ά.).

4. Κατόπιν των ανωτέρω και από όσα αναφέρετε στην επιστολή σας, συνάγεται ότι οι υπηρεσίες διαχείρισης έργων ευρυζωνικών δικτύων και έργων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων, που παρέχετε, συνιστούν άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994 και το εισόδημα που αποκτάτε αποτελεί εισόδημα Δ' κατηγορίας (από εμπορικές επιχειρήσεις) και κατά την καταβολή των αμοιβών σας δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου με συντελεστή 20%, εφόσον εκδίδετε το προβλεπόμενο από τον Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) στοιχείο.

5. Οι Δ/νσεις Μητρώου και Κ.Β.Σ. παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες σε θέματα δικής τους αρμοδιότητας γνωρίζοντας σχετικά και στην Δ/νσή μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο