Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-12-2007 ]

1122098/2224/Α0012/21.12.2007 Αίτημα διεύρυνσης Λίστας ελευθέριων επαγγελμάτων.

(Αίτημα διεύρυνσης Λίστας ελευθέριων επαγγελμάτων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1122098/2224/Α0012

ΘΕΜΑ: Αίτημα διεύρυνσης Λίστας ελευθέριων επαγγελμάτων.


Απαντώντας στο με αριθ. πρωτ. 1917/13-11-07 έγγραφό σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.48 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994) εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση κατονομαζόμενων ελευθέριων επαγγελμάτων.
Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ.3 του παραπάνω άρθρου, ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ.1 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994).

2. Σαν εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι η αμοιβή ειδικών επιστημόνων και η αμοιβή καλλιτεχνικών επαγγελμάτων, ατόμων που ασκούν δραστηριότητα που σκοπεί στην προαγωγή της τέχνης και τα έργα τους αποτελούν καλλιτεχνήματα μοναδικά και πρωτότυπα, που φέρουν τη σφραγίδα του δημιουργού τους και επιζούν αυτού. Τα έργα αυτά αποτελούν μοναδικά καλλιτεχνήματα προσωπικής δημιουργίας. Επίσης, θεωρείται εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων η αμοιβή «πνευματικών δημιουργών», όπως οι κατονομαζόμενοι συγγραφείς και μουσουργοί.

3. Από τα παραπάνω προκύπτει πως το επάγγελμα της κομμώτριας, που αναφέρετε, δεν μπορεί να περιληφθεί στα κατονομαζόμενα ελευθέρια επαγγέλματα του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε., τη στιγμή που δεν διαθέτει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο