Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2007 ]

1041020/792/Α0012/31.5.2007 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί επιδικασθέντων μισθών υπερημερίας.

(Παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί επιδικασθέντων μισθών υπερημερίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 31 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1041020/792/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί επιδικασθέντων μισθών υπερημερίας.

ΣΧΕΤ.: Η από 27 Απριλίου 2007 αίτησή σας.


Σε απάντηση της σχετικής αίτησής σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε. ορίζεται ότι χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του.
Ειδικά, προκειμένου για αποδοχές και συντάξεις, που καταβάλλονται σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται σε μισθωτούς ή συνταξιούχους, με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, χρόνος απόκτησής τους θεωρείται ο χρόνος στον οποίο εισπράττονται από τους δικαιούχους.

2. Επίσης, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 1 του άρθρου 57 του ιδίου νόμου, ορίζεται ότι στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46, παρακρατείται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό, ανεξάρτητα από το έτος στο οποίο ανάγονται για να φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά.

3. Περαιτέρω, με την περ. δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ίδιου νόμου, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) από τις κάθε είδους καθαρές αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικά, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση.

4. Από την αίτησή σας και από το περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων οι οποίες επιδικάζουν ποσά, όπως μας επιβεβαιώσατε τηλεφωνικά, προκύπτει ότι η επιχείρηση «...» ως εργοδότης κατέβαλλε αναδρομικές αποδοχές (μισθούς) σε πρώην εργαζομένους της σε εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων.

5. Με βάση τα παραπάνω πρέπει να γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% επί των επιδικασθέντων μισθών που καταβάλλονται αναδρομικά. Επίσης, ποσοστό 80% των αποδοχών αυτών θα περιληφθεί στο πίνακα 11 της βεβαίωσης αποδοχών (αμοιβές που φορολογούνται) ενώ το 20% των αποδοχών αυτών που δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες αναγράφεται στον Πίνακα 111 της βεβαίωσης αποδοχών. Τέλος, επισημαίνεται ότι χρόνος φορολόγησης των αποδοχών αυτών είναι ο χρόνος είσπραξής τους, συνεπώς η βεβαίωση αποδοχών θα χορηγηθεί για το έτος που αυτές εισπράχθηκαν.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο