Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-07-2007 ]

1056076/1094/Α0012/5.7.2007 Φορολογική μεταχείριση των επιπλέoν αποδοχών που δικαιούται εκπαιδευτικός λόγω εκπαιδευτικής άδειας.

(Φορολογική μεταχείριση των επιπλέoν αποδοχών που δικαιούται εκπαιδευτικός λόγω εκπαιδευτικής άδειας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 5 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1056076/1094/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση των επιπλέoν αποδοχών που δικαιούται εκπαιδευτικός λόγω εκπαιδευτικής άδειας.

Σε απάντηση του 2665/7.6.2007 εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την 256/27.11.1990 γνωμοδότηση του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., που έγινε δεκτή από το Υπουργείο Οικονομικών και κοινοποιήθηκε με την 1017662/208/Α0012/ΠΟΛ.1051/20.2.1992 διαταγή μας, οι διπλές αποδοχές που χορηγούνται λόγω εκπαιδευτικής άδειας στην αλλοδαπή, σε δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. και εν προκειμένω σε εκπαιδευτικό, αποτελούν εξ ολοκλήρου φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (άρθρο 45 ν.2238/1994).

2. Επίσης με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν.2238/1994 ορίζεται ότι χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε δικαίωμα είσπραξής του.

3. Με το παραπάνω έγγραφό σας και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Προϊστάμενο του σχολείου που υπηρετεί η κυρία «...» μας γνωρίσατε ότι στην εν λόγω καθηγήτρια που έλαβε εκπαιδευτική άδεια (στην αλλοδαπή) κατά το έτος 2006, οι επιπλέον αποδοχές που δικαιούται γι' αυτή την άδεια, πιστώθηκαν μέσα στο έτος 2006 αλλά δεν εισπράχθηκαν, λόγω μη έκδοσης του σχετικού χρηματικού εντάλματος και ρωτάτε αν οι επιπλέον αυτές αποδοχές πρέπει να συμπεριληφθούν στη βεβαίωση αποδοχών του έτους 2006 (που πιστώθηκαν) ή του έτους 2007 που πιθανολογείται ότι θα καταβληθούν στη δικαιούχο.

4. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι χρόνος απόκτησης των επί πλέον αποδοχών που δικαιούται η εν λόγω εκπαιδευτικός, λόγω της εκπαιδευτικής άδειας, είναι ο χρόνος που αυτή απέκτησε δικαίωμα είσπραξής τους, δηλαδή το έτος 2006, ανεξάρτητα από το γεγονός της μη είσπραξής τους.
Συνεπώς οι επί πλέον αυτές αποδοχές, περιλαμβάνονται στη βεβαίωση αποδοχών του έτους 2006, δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2007 και φορολογούνται σ' αυτό το οικονομικό έτος.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο