Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-05-2007 ]

1027838/535/Α0012/2.5.2007 Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος στο προσωπικό της ΔΕΥΑ Σερρών.

(Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος στο προσωπικό της ΔΕΥΑ Σερρών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 2 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1027838/535/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος στο προσωπικό της ΔΕΥΑ Σερρών.

ΣΧΕΤ.: Το 1170/14.3.2007 ερώτημα.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά.

2. Με το 1110822/2066/Α0012/1.12.2005 έγγραφο της υπηρεσίας μας, έχει γίνει δεκτό ότι τα είδη ένδυσης ατομικής προστασίας που χορηγεί μια ΔΕΥΑ στο προσωπικό της (ή η αντίστοιχη αξία τους σε χρήμα προκειμένου να τα προμηθευτούν οι ίδιοι) δεν αποτελεί για τους δικαιούχους εισόδημα και συνεπώς δεν υπόκειται σε φορολόγηση.
Στην υπό εξέταση περίπτωση αν καλύπτεται η ανωτέρω προϋπόθεση σχετικά με την ατομική προστασία των εργαζομένων τότε οι εν λόγω παροχές δεν αποτελούν εισόδημα και δεν φορολογούνται, σε αντίθετη περίπτωση, θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και ως τέτοιο υπόκειται σε φορολογία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο