Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-06-2007 ]

1040688/788/Α0012/6.6.2007 Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων διδακτικής προετοιμασίας, βιβλιοθήκης και ειδικού ερευνητικού επιδόματος.

(Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων διδακτικής προετοιμασίας, βιβλιοθήκης και ειδικού ερευνητικού επιδόματος.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 6 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1040688/788/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιδομάτων διδακτικής προετοιμασίας, βιβλιοθήκης και ειδικού ερευνητικού επιδόματος.

ΣΧΕΤ.: Το ΔΥ5α/ΓΠ45429/19.04.2007 ερώτημα.


Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες είναι το εισόδημα που προκύπτει κάθε ένα οικονομικό έτος από μισθούς, ημερομίσθια, επιχορηγήσεις, επιδόματα, συντάξεις και γενικά από κάθε παροχή που χορηγείται περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή είτε σε χρήμα, είτε σε είδος ή άλλες αξίες για παρούσα ή προηγούμενη υπηρεσία ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, το οποίο αποκτάται από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους.

2. Όπως πάγια έχει γίνει δεκτό στην έννοια του όρου αποδοχές του μισθωτού περιλαμβάνεται τόσο ο μηνιαίος μισθός όσο και οι λοιπές πρόσθετες αμοιβές που καταβάλλονται σε αυτόν τακτικά ή έκτακτα, ανεξάρτητα από το αν με βάση τη συνηθισμένη ή νομική ορολογία οι αμοιβές αυτές χαρακτηρίζονται ως πρόσθετη αμοιβή, ως αποζημίωση ή επίδομα.

3. Εξάλλου με τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 12 του ν.3052/2002 ορίζεται ότι η πάγια μηνιαία αποζημίωση, για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια που καταβάλλεται σε λειτουργούς και υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. κατ' εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών μισθολογικών διατάξεων υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος.

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει ότι τα επιδόματα διδακτικής προετοιμασίας και βιβλιοθήκης καθώς και το ειδικό ερευνητικό επίδομα που καταβάλλονται στους καθηγητές, επιμελητές και επιστημονικούς συνεργάτες της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ανάπτυξης αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογούνται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε..
Συνεπώς η υπηρεσία σας υποχρεούται να διενεργεί παρακράτηση φόρου στις ανωτέρω αποδοχές σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κ.Φ.Ε. και να τις συμπεριλάβει στη βεβαίωση αποδοχών (σχετ. 1109099/2552/Α0012/9.1.2006 εγγ.).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο