Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-06-2007 ]

1052735/1028/Α0012/7.6.2007 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές που καταβάλλονται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης.

(Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές που καταβάλλονται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 7 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1052735/1028/Α0012

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές που καταβάλλονται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης.


Σε απάντηση του 6371/17.5.2007 εγγράφου σας και σε ό,τι αφορά θέματα της Δ/νσής μας, σας γνωρίζουμε ότι οι καταβαλλόμενες στους γιατρούς αμοιβές από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο αθροίζεται με τις λοιπές τακτικές αποδοχές του γιατρού για να φορολογηθεί το σύνολο των αποδοχών αυτών με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994).
Τέλος, κατά την καταβολή των αμοιβών αυτών, παρακρατείται φόρος εισοδήματος με συντελεστή 20%, σύμφωνα με την περιπτ.γ' της παρ.1 του άρθρου 57 του προηγούμενου νόμου, καθόσον οι αμοιβές αυτές δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές.(σχετ. 1057009/1351/Α0012.26.6.2006 έγγραφό μας.).
Όσον αφορά στις ασφαλιστικές κρατήσεις των αποδοχών αυτών αρμόδια να σας απαντήσουν είναι τα επιμέρους ασφαλιστικά Ταμεία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο