Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-06-2007 ]

1044352/10544/Β0012/14.6.2007 Διατακτικές τροφής που χορηγούνται σε εργαζόμενους για την κάλυψη δαπανών ανατεθείσας υπηρεσίας.

(Διατακτικές τροφής που χορηγούνται σε εργαζόμενους για την κάλυψη δαπανών ανατεθείσας υπηρεσίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1044352/10544/Β0012

ΘΕΜΑ: Διατακτικές τροφής που χορηγούνται σε εργαζόμενους για την κάλυψη δαπανών ανατεθείσας υπηρεσίας.

ΣΧΕΤ.: Η από 7/5/2007 αίτησή σας.

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παρ.4 του άρθρου 45 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο η αποζημίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ..

2. Όπως έχει διευκρινιστεί με το αριθ. 1053798/1083/Α0012/12-7-2005 έγγραφο μας, η αποζημίωση που καταβάλλει εταιρεία στους υπαλλήλους της μέσω διατακτικών τροφής, ως έξοδα κίνησης υπηρεσίας που τους έχουν ανατεθεί, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής ως γενικό έξοδο διαχείρισης εφόσον καλύπτονται από παραστατικά του Κ.Β.Σ..
Αντίθετα, το μέρος της αποζημίωσης που δεν καλύπτεται από παραστατικά στοιχεία του Κ.Β.Σ., θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες για τον εργαζόμενο και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης ως δαπάνη μισθοδοσίας.

3. Ο χαρακτηρισμός και μόνο από πλευράς της επιχείρησης, του ποσού της αποζημίωσης που παρέχεται κάθε φορά σε υπαλλήλους, ως έξοδα κίνησης για δαπάνες υπηρεσίας που τους έχουν ανατεθεί, ώστε να εξαιρεθούν της φορολογίας εισοδήματος δεν αρκεί από μόνος του. Απαιτείται να αποδεικνύεται κάθε φορά ότι η παροχή αντιπροσωπεύει πράγματι δαπάνες για εκτέλεση υπηρεσίας που ανατέθηκε και να καλύπτονται αυτές από παραστατικά στοιχεία του Κ.Β.Σ., πράγμα που επιβεβαιώνει ότι η παροχή αυτή δεν αποτελεί συγκεκαλυμμένη μορφή μισθού.

4. Από την αίτησή σας, καθώς και από συμπληρωματικά στοιχεία που μας θέσατε υπόψη τηλεφωνικά προκύπτει, ότι η εταιρεία σας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της για την κάλυψη των εξόδων κίνησης των ιατρικών επισκεπτών της, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και η κάλυψη τροφής για υπηρεσίες που τους έχουν ανατεθεί, προτίθεται να συνεργαστεί με την εταιρεία προκειμένου να παρέχει ένα ποσό (52 ευρώ ημερησίως και 31 ευρώ όταν η επιστροφή από το ταξίδι πραγματοποιείται μετά τις 18.00), μέσω διατακτικών τροφής που θα εκδίδει και θα διανέμει η τελευταία.
Η έκδοση διατακτικών τροφής θα συνοδεύεται με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προς την εταιρεία σας, από την «...», για τη δικαιούμενη προμήθεια χορήγησης και προσκόμισης των διατακτικών τροφής, καθώς και με απόδειξη είσπραξης με το αντίτιμο αυτών των διατακτικών τροφής.

5. Από όσα προαναφέρθηκαν και κατ' ανάλογη εφαρμογή των αναφερομένων στην παράγραφο 2 του παρόντος, προκύπτει ότι η αποζημίωση που θα καταβάλλετε στους ιατρικούς επισκέπτες σας, μέσω διατακτικών τροφής που θα εκδίδει άλλη εταιρία, θα αποτελεί λειτουργική δαπάνη της επιχείρησής σας και θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά σας, ως γενικό έξοδο διαχείρισης μόνο κατά το μέρος που καλύπτεται από τα σχετικά παραστατικά του Κ.Β.Σ..
Αντίθετα, το μέρος της αποζημίωσης που δεν θα καλύπτεται από παραστατικά στοιχεία του Κ.Β.Σ. θα υπαχθεί ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στο όνομα αυτών και θα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά σας, ως δαπάνη μισθοδοσίας.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο