Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-07-2007 ]

1052860/1033/Α0012/3.7.2007 Εκτός έδρας αποζημίωση από Ν.Π.Ι.Δ..

(Εκτός έδρας αποζημίωση από Ν.Π.Ι.Δ..)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 3 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1052860/1033/Α0012

ΘΕΜΑ: Εκτός έδρας αποζημίωση από Ν.Π.Ι.Δ..

ΣΧΕΤ.: Το 816/250-95/21.5.2007 έγγραφό σας.


Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του ν.2238/1994, δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φορολογία: α) Η αποζημίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών για δαπάνες υπηρεσίας, που τους έχει ανατεθεί, εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. β) Οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' και Β' βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως ορίζονται με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α') και του π.δ.200/1993 (ΦΕΚ 75 Α'), καθώς και τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους οικονομικούς επιθεωρητές του άρθρου 2 του ν.2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α'), όπως ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α').

2. Με το έγγραφό σας μας κάνετε γνωστό ότι το Εθνικό Θέατρο καταβάλλει εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση προς κάλυψη των δαπανών των εργαζομένων του που με εντολή της υπηρεσίας μετακινούνται σε περιοδείες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

3. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον δεν είσαστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εάν η κάλυψη των εν λόγω δαπανών συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά του Κ.Β.Σ. που προσκομίζονται από τους εργαζόμενους, τότε η σχετική αποζημίωση δεν θεωρείται εισόδημα και δεν υπόκειται σε φορολογία. Εάν δεν υπάρχουν παραστατικά, τα σχετικά ποσά είναι εισόδημα και φορολογούνται.
Τέλος, για τους ελεύθερους επαγγελματίες τα ποσά ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης που τους καταβάλετε αποτελούν ακαθάριστα έσοδα τους από τα οποία εκπίπτουν οι επαγγελματικές τους δαπάνες εφόσον αποδεικνύεται η καταβολής τους με νόμιμο φορολογικό στοιχείο και έχουν αναγραφεί στα βιβλία του υπόχρεου (άρθρο 49 του Κ.Φ.Ε.).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο