Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-08-2007 ]

1025474/491/Α0012/22.8.2007 Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλεται σε υπάλληλο που έχει μεταταχθεί στον ΕΦΕΤ για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του.

(Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλεται σε υπάλληλο που έχει μεταταχθεί στον ΕΦΕΤ για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 22 Αυγούστου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1025474/491/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης που καταβάλλεται σε υπάλληλο που έχει μεταταχθεί στον ΕΦΕΤ για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του.

Απαντώντας σε έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παρ.4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994) δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο, μεταξύ άλλων, οι δαπάνες που καταβάλλονται στα πρόσωπα που μετακινούνται με εντολή του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' και Β' βαθμού και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), όπως ορίζονται με τις διατάξεις του ν.2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α') και του π.δ.200/1993 (ΦΕΚ 75 Α').

2. Συνεπώς, εφόσον η αποζημίωση που χορηγείται στην υπάλληλο που έχει μεταταχθεί στον ΕΦΕΤ για τις εκτός έδρας μετακινήσεις που πραγματοποιεί με εντολή του ΕΦΕΤ (Ν.Π.Δ.Δ.), καταβάλλεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, δηλαδή με βάση τις διατάξεις του νόμου 2685/1999, τότε αυτή δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο