Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-10-2007 ]

1093122/1814/Α0012/8.10.2007 Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος μουσικού οργάνου που χορηγείται στο διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

(Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος μουσικού οργάνου που χορηγείται στο διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1093122/1814/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ειδικού επιδόματος μουσικού οργάνου που χορηγείται στο διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 1381/1.10.07 εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.ζ' της παρ. 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρο το ποσό του ειδικού επιδόματος μουσικού οργάνου που χορηγείται στους μουσικούς της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής για την κάλυψη της δαπάνης αγοράς, συντήρησης και επισκευής του μουσικού οργάνου ιδιοκτησίας τους για την εκτέλεση μουσικών έργων.

2. Στο ανωτέρω έγγραφό σας μας διευκρινίζετε ότι τα καθήκοντα του διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών είναι να διευθύνει την υπηρεσία αυτήν και επομένως για την εκτέλεση της υπηρεσίας του δεν χρησιμοποιεί μουσικό όργανο, καθώς και ότι το ειδικό επίδομα μουσικού οργάνου συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του.

3. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών δεν πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ.1 του παρόντος και συνεπώς το ειδικό επίδομα μουσικού οργάνου το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών του θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του Κ.Φ.Ε..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο