Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-1994 ]

ΠΟΛ.1295/29.12.1994 Παράταση παραγραφής χρεών

(Παράταση παραγραφής χρεών)

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1994
Αριθ. Πρωτ. : οικ.1144942/11085/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.:2 .1. 95/Ν.Χ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & Δ.Π
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η ( ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ 1295

ΘΕΜΑ : Παράταση παραγραφής χρεών.

Σας κοινοποιούμε, όπως έχει, τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 13 του υπό δημοσίευση νόμου "Κύρωση των από 31.12.1993 και 6.7.1994 πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις". Με τη διάταξη αυτή παρατείνεται μέχρι 30.6.1995 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες χρεών, των οποίων η παραγραφή συμπληρώνεται εντός του έτους 1994.

Επισημαίνουμε ότι στην παραπάνω παράταση υπάγονται και τα βεβαιωμένα χρέη που παρεγράφοντο εντός των ετών 1992 και 1993 και η παραγραφή τους έχει παραταθεί μέχρι 31.12.1994 με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.2074/1992 (ΦΕΚ 128 Α') και του άρθρου 4 παρ. 5 του ν.2187/1994 (ΦΕΚ 16Α).

Εξυπακούεται ότι η παράταση αυτή δεν αφορά τα χρέη των οποίων ο χρόνος παραγραφής συμπληρώνεται εντός του πρώτου εξαμήνου του άρθρου 1995.

Αρθρο 7
1.....
13. Παρατείνεται μέχρι 30.6.1995 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες χρεών, που παραγράφονται εντός του έτους 1994.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο