Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-11-2007 ]

1101270/1989/Α0012/21.11.2007 Φορολογική αντιμετώπιση της αποζημίωσης λόγω απόλυσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπό εργαζόμενο που απασχολείται σε εταιρεία του ομίλου στην Ελλάδα δυνάμει σύμβασης δανεισμού προσωπικού.

(Φορολογική αντιμετώπιση της αποζημίωσης λόγω απόλυσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπό εργαζόμενο που απασχολείται σε εταιρεία του ομίλου στην Ελλάδα δυνάμει σύμβασης δανεισμού προσωπικού.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1101270/1989/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική αντιμετώπιση της αποζημίωσης λόγω απόλυσης που καταβάλλεται σε αλλοδαπό εργαζόμενο που απασχολείται σε εταιρεία του ομίλου στην Ελλάδα δυνάμει σύμβασης δανεισμού προσωπικού.


Σε συνέχεια του από 22 Οκτωβρίου 2007 εγγράφου σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, και προκειμένου να διασαφηνιστεί για το αν η καταβαλλόμενη αποζημίωση που αναφέρετε στο ως άνω έγγραφό σας εντάσσεται στα πλαίσια της ελληνικής εργατικής νομοθεσίας (βάσει των διατάξεων α', β', γ' όπως αυτές αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 14 του ν.2238/1994), παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στα εξής:

1) Πόσο χρόνο διαρκεί η απόσπαση («δανεισμός» σύμφωνα με την ορολογία που χρησιμοποιείται στο ανωτέρω έγγραφό σας) του αλλοδαπού μισθωτού από την αλλοδαπή στην ελληνική εταιρεία του ομίλου;

2) Στην περίπτωση που η ανωτέρω απόσπαση είναι διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους, υπάρχει απαλλαγή του αλλοδαπού μισθωτού από τον ελληνικό ασφαλιστικό φορέα κατόπιν προσκομίσεως σχετικού πιστοποιητικού για ασφάλιση του εν λόγω εργαζομένου στον αντίστοιχο αλλοδαπό ασφαλιστικό φορέα;

3) Στην περίπτωση που η ίδια απόσπαση είναι διάρκειας πέραν του ενός (1) έτους, όπως μας γνωστοποιήσετε για το πού είναι ασφαλισμένος ο ανωτέρω αλλοδαπός μισθωτός (στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή) και σε περίπτωση που είναι ασφαλισμένος στην αλλοδαπή εάν υπάρχει σχετική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που να τον απαλλάσσει από την υποχρέωση ασφάλισής του στον αντίστοιχο ελληνικό ασφαλιστικό φορέα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο