Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2007 ]

1104810/2075/Α0012/7.12.2007 Φορολογική μεταχείριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε στους συνταξιούχους των Οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και οι οποίοι έχουν μόνιμη διαμονή σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

(Φορολογική μεταχείριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε στους συνταξιούχους των Οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και οι οποίοι έχουν μόνιμη διαμονή σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1104810/2075/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε στους συνταξιούχους των Οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και οι οποίοι έχουν μόνιμη διαμονή σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

ΣΧΕΤ.: 1) Το με ΑΠ Φ 11221/25375/1631/30.10.2007 έγγραφο
2) Το με ΑΠ 023454/19.11.2007 έγγραφο


Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων που διαβιβάσθηκαν στη Δ/νσή μας και αφορούν το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, θεωρείται ότι προκύπτει εισόδημα φορολογούμενο, όταν υπάρχει περιοδικότητα και διαρκώς εκμεταλλεύσιμη πηγή, όταν αυτό προέρχεται από αντάλλαγμα προσωπικής εργασίας ή από καρπούς περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου κι όχι από κάθε άλλη προσαύξηση της περιουσίας του φορολογούμενου, εκτός αν με ειδική διάταξη νόμου, η προσαύξηση αυτής της περιουσίας λογίζεται - για την υπαγωγή της σε φόρο - ως εισόδημα. Σχετική και η απόφαση του ΣτΕ 1453/1982.

2. Το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με το ως άνω έγγραφό του μας γνωστοποίησε ότι στους συνταξιούχους των οργανισμών κύριας ασφάλισης αρμοδιότητάς του, που έχουν μόνιμη διαμονή σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές, κατά το τρέχον έτος, χορηγήθηκε με βάση τις σχετικές κοινές αποφάσεις Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας οικονομική ενίσχυση ίση με μία μικτή μηνιαία σύνταξη προκειμένου αυτοί να αντιμετωπίσουν τις επείγουσες ανάγκες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών.
Από το ποσό της έκτακτης αυτής οικονομικής ενίσχυσης δεν παρακρατήθηκε η αναλογούσα εισφορά για την υγειονομική περίθαλψη ούτε ο αντίστοιχος φόρος.
Πολλοί από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς που χορήγησαν την έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση στους πυρόπληκτους συνταξιούχους έθεσαν το ερώτημα εάν το ποσό αυτό είναι φορολογητέο και αν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών για φορολογική χρήση.

3. Ενόψει των ανωτέρω γίνεται δεκτό ότι η ανωτέρω έκτακτη οικονομική ενίσχυση που δόθηκε στους πυρόπληκτους συνταξιούχους προκειμένου αυτοί να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες δαπάνες που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των πυρκαγιών, δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα για τους δικαιούχους καθόσον δεν συγκεντρώνει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος όπως αυτά αναφέρθηκαν στην παρ. 1 του παρόντος. Τέλος, η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση θα αναγραφεί στον ΠΙΝΑΚΑ III (ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ Ή ΔΕ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ Ή ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ) της ετήσιας βεβαίωσης αποδοχών που θα χορηγήσουν οι αντίστοιχοι οργανισμοί στους δικαιούχους πυρόπληκτους συνταξιούχους.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο