Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-03-2007 ]

1019614/368/Α0012/30.3.2007 Αντικειμενικός προσδιορισμός γεωργικού εισοδήματος των μελισσοκόμων.

(Αντικειμενικός προσδιορισμός γεωργικού εισοδήματος των μελισσοκόμων. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1019614/368/Α0012

ΘΕΜΑ: Αντικειμενικός προσδιορισμός γεωργικού εισοδήματος των μελισσοκόμων.

ΣΧΕΤ. : Το 12/15.2.2007 ερώτημά σας.

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματός σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την 1022254/4201Α0012/ΠΟΛ.1043/2.3.2007 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται για τις ημιορεινές και ορεινές ζώνες, μειωμένα κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα, σε σχέση με τα ποσά των πεδινών ζωνών, που καθορίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή.
Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση των μελισσοκομικών προϊόντων. Δηλαδή, εάν κάποιος παραγωγός (μελισσοκόμος) κάτοικος πεδινής περιοχής, χρησιμοποιεί ως τόπο παραγωγής μια ορεινή περιοχή, τότε για τον προσδιορισμό του εισοδήματός του θα χρησιμοποιήσει την τιμή για την ορεινή περιοχή η οποία καθορίζεται σύμφωνα με την ανωτέρω αναλογία (σαράντα τοις εκατό μείωση επί της τιμής για την πεδινή ζώνη).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο