Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-05-2007 ]

1053110/1016/Α0012/31.5.2007 Χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου σε περίπτωση εξαφάνισης του εργολάβου και αρμόδια Δ.Ο.Υ..

(Χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου σε περίπτωση εξαφάνισης του εργολάβου και αρμόδια Δ.Ο.Υ.. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα 31 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1053110/1016/Α0012

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης ακινήτου σε περίπτωση εξαφάνισης του εργολάβου και αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Σε απάντηση του εγγράφου σας 19023/17.11.2006 σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., κατά την αποπεράτωση της οικοδομής και πριν από τη σύνδεση της με τη ΔΕΗ, υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου υποβολής ιδιοκτήτη ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών, δήλωση με το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδομής και τον τελικό πίνακα ποσοστών συμμετοχής των επί μέρους εργασιών.
Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι ο εργολάβος - κατασκευαστής, που ανέλαβε με το σύστημα της αντιπαροχής την ανέγερση οικοδομής, εξαφανίστηκε ενώ άφησε την οικοδομή σε ημιτελές στάδιο.
Η συνέχιση και αποπεράτωση των εργασιών της οικοδομής έγινε από τους αγοραστές - ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Επειδή ο εργολάβος της οικοδομής εξαφανίστηκε, υπόχρεοι για τη διαδικασία υποβολής της δήλωσης του ελάχιστου κόστους και του τελικού πίνακα των επί μέρους εργασιών είναι οι ιδιοκτήτες - αγοραστές, οι δε πίνακες συμπληρώνονται με τα στοιχεία των εργασιών που εκτέλεσαν στην οικοδομή μετά την ανάληψη και αποπεράτωση της.
Για τον υπολογισμό του συνολικού ελάχιστου κόστους δεν υπολογίζονται τα χιλιοστά των εργασιών που αναφέρονται στις εργασίες που εκτέλεσε ο εργολάβος, πράγμα βέβαια το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται.
Στην περίπτωση αυτή, επειδή για τη χορήγηση βεβαίωσης ηλεκτροδότησης της οικοδομής, αρμόδια είναι η Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, οι ιδιοκτήτες του ακινήτου υποχρεούνται να υποβάλουν τους πιο πάνω πίνακες στη Δ.Ο.Υ. του εξαφανισθέντος εργολάβου και να χορηγήσουν ότι στοιχεία είναι απαραίτητα στη Δ.Ο.Υ. για να προβεί στον απαραίτητο έλεγχο της υπόθεσης.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις του εργολάβου και των ιδιοκτητών, κατά περίπτωση, καθώς και ο έλεγχος αυτής της υπόθεσης, είναι ανεξάρτητες από τις προσωπικές διενέξεις αυτών.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο