Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-06-2007 ]

1058012/1121/Α0012/12.6.2007 Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους οικοδομής και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού για τη σύνδεση ακινήτου με τη ΔΕΗ.

(Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους οικοδομής και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού για τη σύνδεση ακινήτου με τη ΔΕΗ.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.: 1058012/1121/Α0012

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους οικοδομής και διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού για τη σύνδεση ακινήτου με τη ΔΕΗ.

Σε απάντηση του 22787/28.11.2006 εγγράφου σας, που μας διαβίβασε η διεύθυνση Ελέγχου, σχετικά με θέματα που παρουσιάζονται κατά τη χορήγηση των πιστοποιητικών ηλεκτροδότησης των ακινήτων, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
Ο τρόπος υπολογισμού του ελάχιστου κόστους οικοδομής ορίζεται με τις διατάξεις της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ως εξής:
Το Μέγεθος της Οικοδομής (ΜΟ), (το άθροισμα των επιφανειών των κύριων χώρων και των βοηθητικών χώρων οι οποίοι ανάγονται σε ισοδύναμους κύριους, πολλαπλασιαζόμενοι με τους Συντελεστές αναγωγής βοηθητικών χώρων πολλαπλασιάζεται με την τιμή του αντίστοιχου για κάθε είδος οικοδομής κόστος εκκίνησης (ΚΕ) και τους αντίστοιχους στα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης οικοδομής Συντελεστές αυξομείωσης (ΣΑ).
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω ο υπολογισμός του ελάχιστου κόστους κατασκευής της κάθε κατηγορίας οικοδομής είναι συγκεκριμένο οπότε δεν παρέχεται η δυνατότητα στον μελετητή μηχανικό να υπολογίσει διαφορετικά το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδομής, για την οποία ζητά την έκδοση της άδειας ανέγερσης.
Εξάλλου είναι γνωστό ότι οι πιο πάνω διατάξεις αναφέρονται στο ελάχιστο κόστος και όχι στο πραγματικό κόστος της οικοδομής.
Κατά συνέπεια, εάν μετά τον έλεγχο της υπόθεσης, προκύπτει ότι ο τελικός πίνακας των επιμέρους εργασιών του ελάχιστου κόστους της οικοδομής είναι ισοσκελισμένος και καλύπτεται από τα προβλεπόμενα παραστατικά στοιχεία, αγοράς υλικών, μεταφοράς, παροχής υπηρεσίας κ.λπ., τότε ο πίνακας είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες διατάξεις και δεν επιβάλλονται οι ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραπάνω απόφασης και των άρθρων 35 και 36 του ν.2238/1994.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, κατά τον έλεγχο της φορολογικής δήλωσης μπορεί να προσδιορισθεί, επιπλέον τεκμαρτή δαπάνη καθόσον ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για την ανέγερση οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2238/1994. Επιπλέον, για τον έλεγχο υποθέσεων που καταθέτουν δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ. για την ηλεκτροδότηση ακινήτων, μπορεί να γίνει εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 της 1112981/2097/Α0012/25.11.2005 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εφόσον δεν εμπίπτουν στις άλλες παραγράφους αυτής της απόφασης «περί καθορισμού του δείγματος των υποθέσεων ηλεκτροδότησης ακινήτων».


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο