Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-07-2007 ]

1067560/1340/Α0012/12.7.2007 Συμπλήρωση του τελικού πίνακα ανάλυσης του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομής.

(Συμπλήρωση του τελικού πίνακα ανάλυσης του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομής. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2007
Αριθ. Πρωτ: 1067560/1340/Α0012

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση του τελικού πίνακα ανάλυσης του ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομής.


Σε απάντηση του από 5.07.20007 τηλεομοιοτυπήματος σχετικά με το θέμα, σας πληροφορούμε τα παρακάτω:
Με τις διατάξεις της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. καθορίζεται εκτός άλλων και η διαδικασία υποβολής του τελικού πίνακα και των σχετικών δικαιολογητικών.
Ο τελικός πίνακας μπορεί να περιλαμβάνει τροποποιήσεις των αρχικών ποσοστών συμμετοχής των επιμέρους εργασιών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι το ελάχιστο κόστος καλύπτεται πλήρως από τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί, δηλαδή ο τελικός πίνακας είναι ισοσκελισμένος.
Όπως αναφέρετε στην επιστολή σας και όπως έχει ενημερωθεί και η Υπηρεσία μας από τις Δ.Ο.Υ. και από φορολογούμενους πολίτες, κατά την υποβολή των σχετικών εντύπων και πινάκων, έχει παρατηρηθεί ότι τηρείται διαφορετικός τρόπος συμπλήρωσης αυτών και ειδικότερα της στήλης 3 του τελικού πίνακα.
Προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν παρεξηγήσεις και καθυστερήσεις κατά την υποβολή ή τον έλεγχο του τελικού πίνακα, η συμπλήρωση της στήλης 3 αυτού απαιτείται να γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παραπάνω κοινή Υπουργική Απόφαση και τις οδηγίες του ίδιου του εντύπου:
Όταν ο τελικός πίνακας, που κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ. είναι ισοσκελισμένος και στη στήλη 2 αναγράφονται τα χιλιοστά των επιμέρους εργασιών αναμορφωμένα σύμφωνα με τα παραστατικά, τότε στη στήλη 3 αναγράφεται το κόστος ανά εργασία όπως προσδιορίζεται πλέον με τα νέα χιλιοστά. Τούτο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των χιλιοστών της στήλης 2 επί το Κ.Κ.Ο. που έχει υπολογισθεί από τον μηχανικό στον αρχικό πίνακα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο