Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 03-12-2007 ]

1116027/2250/Α0012/3.12.2007 Ηλεκτροδότηση ακινήτου που ανεγείρεται με το σύστημα της αντιπαροχής.

(Ηλεκτροδότηση ακινήτου που ανεγείρεται με το σύστημα της αντιπαροχής. )

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1116027/2250/Α0012

ΘΕΜΑ: Ηλεκτροδότηση ακινήτου που ανεγείρεται με το σύστημα της αντιπαροχής.


Απαντώντας στο από 29.10.2007 έγγραφό σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., προβλέπονται εκτός των άλλων, τα στοιχεία, τα έντυπα, η διαδικασία προσδιορισμού του ελάχιστου-κόστους κατασκευής και υποβολής των δικαιολογητικών στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και τη χορήγηση της βεβαίωση για τη σύνδεση των ακινήτων με τη Δ.Ε.Η., των οποίων η άδεια ανέγερσης εκδόθηκε μετά την 31.12.1994.

2. Σύμφωνα με το κεφάλαιο Β' της απόφασης, κατά την αποπεράτωση της οικοδομής, πριν από τη σύνδεση της με το δίκτυο της Δ.Ε.Η., υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία του εισοδήματος του ιδιοκτήτη της οικοδομής ή της επιχείρησης κατασκευής και πώλησης οικοδομών, τα προβλεπόμενα έντυπα, δηλαδή ο τελικός (προσωρινός) πίνακας ανάλυσης κόστους κατασκευής στις επιμέρους εργασίες, η δήλωση εργασιών που έγιναν στην οικοδομή, επίσης αντίγραφα του εντύπου υπολογισμού του ελάχιστους κόστους κατασκευής της οικοδομής και του αρχικού πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής που έχουν κατατεθεί στην πολεοδομία, θεωρημένα από αυτήν, καθώς και η οικοδομική άδεια με την έγκριση της αρμόδιας πολεοδομίας για ηλεκτροδότηση του ακινήτου.

3. Εξάλλου, όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1230/1996 διαταγή του Υπουργείου Οικονομικών, οι επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών υποχρεούνται, αφού προβούν στην παραπάνω διαδικασία, να παραδίδουν στον κάθε αγοραστή -ιδιοκτήτη διαμερίσματος κ.τ.λ. φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης που τους χορήγησε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θεωρημένο από αυτήν, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι υποβλήθηκαν τα αντίστοιχα στοιχεία που προβλέπονται από την απόφαση, για την οικοδομή, συμπεριλαμβανομένου και του πωλούμενου ακινήτου - διαμερίσματος κ.τ.λ..

4. Με την 1044713/902/Α0012/ΠΟΛ.1163/22.5.2002 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών απλουστεύονται οι διαδικασίες για τη χορήγηση της βεβαίωσης για τη σύνδεση του ακινήτου με τη Δ.Ε.Η., σύμφωνα με την οποία δεν ελέγχονται τα υποβαλλόμενα στοιχεία, που αναφέρονται ανωτέρω και χορηγείται αμέσως η βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ., χωρίς καμία άλλη ενέργεια.

5. Από την επιστολή σας προκύπτει ότι ως εργολάβος συντάξατε με τον αντίδικό σας οικοπεδούχο εργολαβικό προσύμφωνο με το οποίο σας ανατέθηκε η ανέγερση πολυκατοικίας με το σύστημα της αντιπαροχής. Ανεγείρατε την πολυκατοικία, πλην όμως ο οικοπεδούχος αρνήθηκε να παραλάβει τις οριζόντιες ιδιοκτησίες που του ανήκουν όσο και να προσέλθει για να υπογράψει το συμβόλαιο μεταβίβασης των οριζόντιων ιδιοκτησιών που αντιστοιχούν στο εργολαβικό σας αντάλλαγμα και δεν έχουν ακόμα μεταβιβαστεί. Επίσης, αρνείται να υπογράψει ενώπιον της Πολεοδομίας στη σχετική δήλωση που απαιτείται για την ηλεκτροδότηση των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

6. Από τα παραπάνω και όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση (σχετ. 1095895/1550/Α0012/8.11.2001 έγγραφο) προκύπτει σαφώς ότι η επιχείρηση ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, η οποία είναι υπεύθυνη για την κατασκευή του ακινήτου και για τη συλλογή όλων των παραστατικών στοιχείων, είναι υπόχρεη και για τη διαδικασία υποβολής του τελικού πίνακα κόστους των επί μέρους εργασιών στην αρμόδια για τη φορολογία της Δ.Ο.Υ., η οποία χορηγεί στην επιχείρηση την προβλεπόμενη από τη σχετική υπουργική απόφαση βεβαίωση για τη σύνδεση του ακινήτου με τη Δ.Ε.Η..

7. Συνεπώς, εφόσον τηρηθεί η πιο πάνω διαδικασία, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα σας χορηγήσει το πιστοποιητικό που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, χωρίς να ερευνάται εάν έχουν τηρηθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ του οικοπεδούχου και εσάς ως εργολάβου, που αναλάβατε την ανέγερση της οικοδομής με το σύστημα της αντιπαροχής.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο