Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-04-2007 ]

1033991/653/Α0012/23.4.2007 Εκτέλεση μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από φυσικό πρόσωπο μέλος της αναδόχου κοινοπραξίας.

(Εκτέλεση μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από φυσικό πρόσωπο μέλος της αναδόχου κοινοπραξίας.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 23 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1033991/653/Α0012

ΘΕΜΑ: Εκτέλεση μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από φυσικό πρόσωπο μέλος της αναδόχου κοινοπραξίας.


Απαντώντας στην από 2.4.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου, τρίτου και τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α' της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του Κ.Φ.Ε. όπως ίσχυαν πριν την αντικατάσταση τους με το άρθρο 12 του ν.3522/2006 και οι οποίες έχουν εφαρμογή για δημόσια τεχνικά έργα, που έχουν αναληφθεί πριν από την 1.1.2007, επί εισφοράς αναληφθέντος όλου ή μέρους του έργου (του Δημοσίου, δήμων, δημ. επιχειρήσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και νομ. προσώπων δημοσίου δικαίου) σε εταιρία οποιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξία που έχει την έδρα της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, στην οποία μετέχει και ο εισφέρων ανάδοχος ή απευθείας συμβασιούχος, τα κατά τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης λαμβανόμενα ως ακαθάριστα έσοδα θεωρούνται κτώμενα από την εταιρία ή κοινοπραξία και η εισφορά αυτή δεν θεωρείται υπεργολαβία. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και σε περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από κοινοπραξία ή εταιρία, στην οποία συμμετέχουν μόνο μέλη της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή εταιρίας.
Επίσης, εφαρμόζεται και στην περίπτωση που τμήμα του έργου ή εργασίας εκτελείται από εταιρία μέλος της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας ή από κοινοπραξία επιχειρήσεων μέλους της αρχικής αναδόχου κοινοπραξίας.

2. Κατά την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων του νόμου, δεν θεωρείται ότι συντρέχει θέμα υπεργολαβίας, οσάκις ο ανάδοχος ή απευθείας συμβασιούχος εισφέρει όλο ή μέρος του αναληφθέντος έργου σε εταιρία ή κοινοπραξία που έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με την προϋπόθεση ότι, ο εισφέρων το έργο ανάδοχος είναι απαραιτήτου μέλος της εταιρίας η κοινοπραξίας στην οποία και εισφέρεται το αναληφθέν έργο.

3. Συνεπώς, ύστερα από τα πιο πάνω, είναι φανερό ότι, στις περιπτώσεις που αναφέρεσθε, της εισφοράς εκτέλεσης μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από την ανάδοχο κοινοπραξία (στην οποία μετέχουν δύο ατομικές επιχειρήσεις) στα μέλη της φυσικά πρόσωπα, η εισφορά αυτή θεωρείται υπεργολαβία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο