Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-06-2007 ]

1053117/1045/Α0012/19.6.2007 Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου.

(Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 19 Ιουνίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1053117/1045/Α0012

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου.


Απαντώντας στο 148/25.5.2007 ερώτημά σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 της αριθ. 173/1957 εγκυκλίου διαταγής μας «περί καθορισμού του ποσοστού προκαταβολής φόρου εισοδήματος εργοληπτών κ.λπ.», στην έννοια των τεχνικών έργων, επί της αξίας των οποίων προκαταβάλλεται φόρος εισοδήματος εργοληπτών περιλαμβάνονται σε οικοδομικές κυρίως εργασίες και αυτές που αφορούν ξυλουργικές εργασίες υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων κ.λπ. Όμως, για να θεωρηθεί ότι οι εργασίες αυτές αποτελούν τεχνικά έργα πρέπει να εκτελούνται σε οικοδομές που ανεγείρονται και να βρίσκονται σε συνάρτηση με τη κύρια εργολαβία εκτέλεσης της οικοδομικής εργασίας.

2. Με βάση τα πιο πάνω, στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών υδραυλικών εγκαταστάσεων, αυτές θεωρούνται ως εργασίες τεχνικού έργου, εφόσον δεν υπάρχει το στοιχείο της πώλησης (πώληση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών ειδών).
Αντίθετα, αν οι εργασίες αυτές εκτελούνται με σκοπό τη συντήρηση και επισκευή ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτελείται τεχνικό έργο.
Τα προαναφερόμενα, βέβαια, ως θέμα πραγματικό, ανάγονται στην ελεγκτική εξουσία της αρμόδιας φορολογικής αρχής, η οποία και κρίνει σχετικά (π.χ. περίπτωση εκτέλεσης εργασίας που θεωρείται επισκευή και όχι εγκατάσταση κ.λ.π.).
Τέλος, επισημαίνεται ότι, με το άρθρο 12 του ν.3522/2006, που αντικαταστάθηκε το άρθρο 34 του Κ.Φ.Ε., τα κέρδη των επιχειρήσεών σας, για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα, που αναλαμβάνονται από 1ης Ιανουαρίου 2007 και μετά, προσδιορίζονται πλέον μόνο λογιστικά (έσοδα-έξοδα).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο