Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-09-2007 ]

1082833/1625/Α0012/19.9.2007 Φορολογική μεταχείριση.

(Φορολογική μεταχείριση.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1082833/1625/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση.


Απαντώντας στην από 31.8.2007 αίτησή σας, αναφορικά με θέματα φορολογίας εισοδήματος, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν.2238/1994, η αντικειμενική ή η πραγματική αξία, κατά περίπτωση, των αυτοτελών οικοδομών, διαμερισμάτων, καταστημάτων, γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων που περιέρχονται κατά το χρόνο της διάλυσης στα μέλη των υπόχρεων, που αναφέρονται στην παρ.4 του άρθρου 2, θεωρείται ως ακαθάριστο έσοδα των υπόχρεων αυτών κατά το χρόνο της διάλυσής τους. Το καθαρό κέρδος που προκύπτει με βάση τα έσοδα αυτά φορολογείται στο όνομα των υπόχρεων, που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2, με το συντελεστή που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 κατά το έτος που διαλύεται η εταιρία, κοινωνία ή κοινοπραξία.

2. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση που κοινοπραξία, δεν πούλησε μερικά από τα ανεγειρόμενα ακίνητα της (διαμερίσματα) σε τρίτους, τα οποία περιέρχονται στα μέλη της, η αντικειμενική ή η πραγματική αξία αυτών θεωρείται έσοδο φορολογούμενο στο όνομα της κοινοπραξίας κατά το χρόνο που αυτή διαλύεται.

3. Όσον αφορά στο τρίτο ερώτημά σας από πλευράς φορολογίας εισοδήματος, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.2238/1994, φορολογείται αυτοτελώς λογιζόμενο ως εισόδημα κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία (πώληση) των εταιρικών μερίδων ή μεριδίων με την εφαρμογή συντελεστή που ορίζεται στις διατάξεις αυτές.
Επομένως, στην ομόρρυθμη εταιρία, που αναφέρεσθε, υφίσταται θέμα υπεραξίας στη φορολογία εισοδήματος σε περίπτωση πώλησης των εταιρικών μεριδίων, ενώ, η πώληση ή διανομή διαμερισμάτων της εταιρίας στα μέλη της θεωρείται έσοδο φορολογούμενο στο όνομα αυτής.

4. Η Διεύθυνση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου μας, στην οποία κοινοποιείται το παρόν με συνημμένη την αίτηση του ενδιαφερομένου, παρακαλούμε να απαντήσει σε θέματα αρμοδιότητάς της (θέμα σύστασης κοινοπραξίας) γνωρίζοντας σχετικά και στη Δ/νσή μας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο