Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-09-2007 ]

1081606/1594/Α0012/20.9.2007 Οι εργασίες συντήρησης και χρωματισμού ήδη υφισταμένων κεραιών κινητής τηλεφωνίας δεν αποτελούν τεχνικό έργο.

(Οι εργασίες συντήρησης και χρωματισμού ήδη υφισταμένων κεραιών κινητής τηλεφωνίας δεν αποτελούν τεχνικό έργο.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1081606/1594/Α0012

ΘΕΜΑ: Οι εργασίες συντήρησης και χρωματισμού ήδη υφισταμένων κεραιών κινητής τηλεφωνίας δεν αποτελούν τεχνικό έργο.

Απαντώντας στην από 28.8.2007 αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006 και οι οποίες έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβάνουν οι προσωπικές εταιρείες από 1.1.2007 και μετά, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων των εργολάβων και υπεργολάβων που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων γενικώς, προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. εφόσον τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ..

2. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό με το 1043571/850/Α0012/4.6.2007 έγγραφό μας, κρίσιμος χρόνος προκειμένου για την εφαρμογή του λογιστικού τρόπου προσδιορισμού των κερδών των εν λόγω επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, είναι η ημερομηνία υπογραφής της αρχικής σύμβασης ανάληψης του έργου.

3. Εξάλλου, όπως έχει γίνει πάγια δεκτό από τη Διοίκηση οι εργασίες επισκευής και συντήρησης σε οικοδομήματα ή μηχανήματα ήδη υφισταμένων εγκαταστάσεων, δεν θεωρούνται τεχνικά έργα (1006603/118/Α0012/9.2.99, Α.1333/6.7.1988, Μ.3812/26.10.1982 έγγραφά μας).

4. Από τα ανωτέρω ανάγεται, ότι και οι εργασίες συντήρησης και χρωματισμού ήδη υφισταμένων ιστών κεραιών κινητής τηλεφωνίας, δεν αποτελούν τεχνικό έργο. Κατά συνέπεια, τα καθαρά κέρδη από τις εν λόγω εργασίες που πρόκειται να εκτελέσετε υπεργολαβικά προσδιορίζονται με λογιστικό τρόπο, ανεξάρτητα από το εάν η αρχική σύμβαση ανάληψης του έργου έχει υπογραφεί πριν από την 1.1.2007.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο