Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-10-2007 ]

1096687/1897/Α0012/25.10.2007 Εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ.4 του άρθρου 34 του ν.2238/94.

(Εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ.4 του άρθρου 34 του ν.2238/94.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1096687/1897/Α0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ.4 του άρθρου 34 του ν.2238/94.


Σε απάντηση σχετικής σας αίτησης αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Από τη Διοίκηση δεν έχουν δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες προσδιορισμού της διαφοράς μεταξύ του «πραγματικού κόστους» κατασκευής της οικοδομής και των δαπανών κατασκευής που εμφανίζονται στα βιβλία του επιτηδευματία, εκτός της περίπτωσης ότι, το πραγματικό κόστος της οικοδομής δεν μπορεί να είναι μικρότερο του συνολικού ελάχιστου κόστους κατασκευής, όπου αυτό προβλέπεται και όπως προσδιορίζεται με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 35 του ν.2238/1994.

2. Κατά συνέπεια, το πραγματικό κόστος του τεχνικού έργου που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν.2238/94, προσδιορίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ο οποίος μέσα στα πλαίσια της ελεγκτικής του αρμοδιότητας ερευνά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με το χρόνο εκτέλεσης του τεχνικού έργου και των εν γένει εργασιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του.

3. Σε περίπτωση διαπίστωση δυσαναλογίας μεταξύ των δαπανών κατασκευής των τεχνικών έργων που εμφανίζονται στα βιβλία (Β' κατηγορίας Κ.Β.Σ.) των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) σε σχέση με το συνηθισμένο (πραγματικό) κόστος των έργων αυτών, για τον υπολογισμό των καθαρών κερδών τους η ελεγκτική αρχή εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 4 του αρθ.34 του ως άνω νόμου.

4. Τέλος, η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του ν.2523/1997 σε κάθε περίπτωση εξαρτάται από τα πραγματικά στοιχεία κάθε περίπτωσης τα οποία κρίνονται από τη φορολογική αρχή και εν προκειμένω από τα ευρήματα του φορολογικού ελέγχου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο