Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-10-2007 ]

1095565/1874/Α0012/30.10.2007 Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου - υποχρέωση παρακράτησης φόρου στις αμοιβές από την εκτέλεση τεχνικού έργου.

(Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου - υποχρέωση παρακράτησης φόρου στις αμοιβές από την εκτέλεση τεχνικού έργου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2007
Αριθμ. Πρωτ.:1095565/1874/Α0012

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου - υποχρέωση παρακράτησης φόρου στις αμοιβές από την εκτέλεση τεχνικού έργου.

Σε απάντηση σχετικού σας εγγράφου αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.2238/1994, ως τεχνικά έργα θεωρούνται και οι επί μέρους εργολαβικές εργασίες, εφόσον αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου και εκτελούνται επί ανεγειρόμενων οικοδομών ή έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία συστατικών μερών του κύριου πράγματος όπου για την τοποθέτηση τους απαιτούνται κατασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται σε οικοδομές που ανεγείρονται και βρίσκονται σε συνάρτηση με την κύρια εργολαβία εκτέλεσης της οικοδομικής εργασίας και δεν πρόκειται για εργασίες συντήρησης ή επισκευής σε ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση, τις οποίες ο φορολογούμενος εκτελεί ως επιχείρηση που αποτελείται με την κατασκευή και την πώληση των παραπάνω ειδών (στην τιμή πώλησης περιλαμβανομένης και της τοποθέτησης, καθόσον στην περίπτωση αυτή η τοποθέτηση είναι παρακολουθηματική και παρεπόμενη εργασία της πώλησης.

2. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα παραπάνω οι δραστηριότητες της επιχείρησης για τη διαμόρφωση των χώρων με γυψοσανίδες καθώς και η συντήρηση ανελκυστήρων σε οικοδομές δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν ως τεχνικά έργα γιατί αντίστοιχα πρόκειται: 1) για πώληση προϊόντος με παρεπόμενη την εργασία τοποθέτησης μη συνδεδεμένου με το έδαφος κατά τρόπο μόνιμο και άρρηκτο και 2) για συντήρηση ή επισκευή ήδη υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Επομένως η φορολόγηση της επιχείρησης για τις πιο πάνω δραστηριότητες θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.31 του ν.2238/1994 (λογιστικός προσδιορισμός). Περαιτέρω, οι εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων θεωρούνται τεχνικό έργο υπό προϋποθέσεις, η διαπίστωση των οποίων ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής (όπως να μην προέχει το στοιχείο της πώλησης, να μην πρόκειται για εργασίες επισκευών κ.λπ.).
Στην περίπτωση που οι παραπάνω εργασίες θεωρούνται τεχνικό έργο, παρακράτηση φόρου (3%), όπως ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης (β') της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του ν.2238/1994, ενεργείται από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επί της αξίας του τεχνικού έργου που εκτελέστηκε, κατά την ημερομηνία εκκαθάρισης ή καταβολής των ποσών και ανεξάρτητα από το στοιχείο του Κ.Β.Σ. που θα εκδοθεί, δηλαδή αντί για Τ.ΠΥ να εκδοθεί Τ.ΔΑ, αρκεί σ' αυτό να συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή των εργολάβων του τεχνικού έργου.
Επομένως και τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες υποχρεούνται σε παρακράτηση φόρου (3%) κατά την καταβολή των αμοιβών σε εργολήπτες τεχνικών έργων, ενώ στην περίπτωση που ο φόρος δεν παρακρατήθηκε από αυτούς τότε οι εργολήπτες υποχρεούνται στην απόδοση του φόρου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.2238/1994.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο