Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-12-2007 ]

1118899/2316/Α0012/28.12.2007 Φορολογική μεταχείριση επιχείρησης ιδιωτικών τεχνικών έργων μετά την 1.1.2007.

(Φορολογική μεταχείριση επιχείρησης ιδιωτικών τεχνικών έργων μετά την 1.1.2007.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1118899/2316/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση επιχείρησης ιδιωτικών τεχνικών έργων μετά την 1.1.2007.

Απαντώντας στην αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 άρθρου 34 του ν.2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν.3522/2006 και οι οποίες έχουν εφαρμογή σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόμου για δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις (Ο.Ε. κ.λπ.) από 1.1.2007 και μετά, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή δημοσίων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων γενικώς, προσδιορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κ.Φ.Ε. εφόσον τηρούνται επαρκή και ακριβή βιβλία και στοιχεία Β' και Γ' κατηγορίας Κ.Β.Σ., δηλαδή λογιστικά.

2. Με το αίτημά σας ζητάτε να σας γνωρίσουμε: α) τον τρόπο προσδιορισμού των καθαρών κερδών της τεχνικής εταιρίας σας για την χρήση 1/1 - 31/12/07 και β) πως θα προσδιορισθεί το καθαρό κέρδος για τεχνικό έργο που κατασκευάσθηκε πριν την 1.1.2007 και το φορολογικό στοιχεί αξίας του έργου θα εκδοθεί μετά την 1.1.2007.

3. Ύστερα από τα παραπάνω τα καθαρά κέρδη του οικ. έτους 2008 θα προσδιορισθούν τεκμαρτά κατά το μέρος εκείνο που αφορά την κατασκευή τεχνικού έργου που αναλήφθηκε πριν την 1.1.2007 και με τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήματος δηλαδή με λογιστικό τρόπο (έσοδα μείον έξοδα) για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα που αναλήφθηκαν μετά την 1.1.2007.

4. Το θέμα βέβαια του χαρακτηρισμού ενός έργου ως τεχνικού ή όχι ως πραγματικό ανάγεται στην εξελεγκτική εξουσία του Προϊσταμένου της αρμοδίας Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο