Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-10-2007 ]

1054990/1073/Α0012/16.10.2007 Εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων.

(Εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

 Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1054990/1073/Α0012

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων.


Σας στέλνουμε σε φωτοαντίγραφο την αίτηση της κ. «...», με την οποία διαμαρτύρεται για φορολογική μεταχείριση λόγω επιβολής αντικειμενικών κριτηρίων και παρακαλούμε να απαντήσετε απευθείας στην ενδιαφερόμενη γνωρίζοντας σχετικά και σε μας.
Ειδικότερα, περαιτέρω, για το θέμα σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης στ' της παρ. 16 του άρθρου 33 του ν.2238/1994 όπως ίσχυαν για τα κρινόμενα έτη για την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων, οι διατάξεις των παρ.1 έως και 12 αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται για επιχειρήσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια του έτους φορολόγησής τους δεν πραγματοποίησαν αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων.

2. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής με την 1032610/656/Α0012/ΠΟΛ.1080/13.3.1996 διαταγή έγινε δεκτό ότι η διάταξη αυτή για την αδράνεια δεν εφαρμόζεται για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών είτε αυτές υπάγονται στα γενικά αντικειμενικά κριτήρια των παρ.1 έως και 12 του άρθρου 33 του ν.2238/1994, είτε υπάγονται στα ειδικά αντικειμενικά κριτήρια της παρ.13 του ίδιου άρθρου και νόμου.

3. Περαιτέρω, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, για την αδράνεια των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, διευκρινίζεται ότι δικαιολογητικός λόγος για το ότι δεν αναγνωρίζεται η αδράνεια στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών αποτελεί το συνήθως απασχολούμενο ελάχιστο μέγεθος πάγιου κεφαλαίου (ακίνητο, εγκαταστάσεις, μηχανήματα κ.λπ.) σε σχέση με τις επιχειρήσεις εμπορίας - παραγωγής αγαθών.

4. Σύμφωνα με τα παραπάνω και όπως έχει γίνει δεκτό με το 1061370/996/Α0012/20.5.1998 έγγραφό μας, σε όσες περιπτώσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εκτέλεση του σκοπού τους, εκ των πραγμάτων απαιτείται η ύπαρξη σημαντικού μεγέθους πάγιου κεφαλαίου και ελλείπει στις περιπτώσεις αυτές το πάγιο αυτό κεφάλαιο και οι επιχειρήσεις αυτές βρίσκονται πραγματικά σε αδράνεια, είναι δυνατό, για την ορθή εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης στ' της παρ.16 του άρθρου 33 του ν.2238/1994 να αναγνωρισθεί αδράνεια, ως θέμα βέβαια πραγματικό.

5. Περαιτέρω, όπως έχει γίνει δεκτό με το αριθμ.1097580/2227/Α0012/29.8.1995 έγγραφό μας, η ύπαρξη της αδράνειας ως θέμα πραγματικό όπως είναι και η περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας κειμενογράφου, εντός της κρινόμενης χρήσης ή προγενέστερης όπως ισχυρίζεται η φορολογούμενη, ανήκει στην εξελεγκτική εξουσία του αρμόδιου προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και ανεξάρτητα αν έχει υποβληθεί η προβλεπόμενη σχετική δήλωση μεταβολών (θέση σε αδράνεια της επιχείρησης).ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο